Nieuwe omgevingsdata toegevoegd in ArcGIS Online

30 maart 2016

ArcGIS biedt een grote hoeveelheid landelijke basisdata om te gebruiken in omgevingsprojecten in de leefomgeving. Deze data is een verzameling van open data van de overheid en van eigen bronnen. Esri Nederland publiceert de datasets, waardoor ze zijn geoptimaliseerd om overal in het ArcGIS-platform te gebruiken. Hierdoor kunnen ruimtelijke analyses gedaan worden en de resultaten eenvoudig gedeeld worden met belanghebbenden. In 2016 breidt Esri Nederland stapsgewijs het aanbod van leefomgeving-gerelateerde content uit volgende de informatiehuizen van de omgevingswet.

Veilige leefomgeving

Voor het behouden en creëren van een fijne, gezonde en veilige leefomgeving zijn allerlei omgevingsaspecten van belang. Denk onder meer aan gezonde luchtkwaliteit, schoon grondwater, een vruchtbare bodem, de nabijheid van natuur en goede bereikbaarheid. Om inzicht te krijgen in deze omgevingsaspecten is goede informatie essentieel. Binnen het ArcGIS-platform is daarom een grote hoeveelheid leefomgevingsdata beschikbaar die gemeenten, provincies, waterschappen, adviesbureaus, aannemers en andere belanghebbenden kunnen gebruiken bij hun activiteiten in én voor de leefomgeving.

Gerubriceerd per thema

Esri heeft er voor gekozen om deze open data nu al op een laagdrempelige manier aan te bieden in het ArcGIS-platform. Daardoor kunnende ArcGIS-gebruikers de data uit het digitale stelsel al benutten in hun werkprocessen. Net zoals in het Digitale Stelsel Omgevingswet heeft Esri de leefomgevingsdata gerubriceerd naar een aantal thema’s: lucht, water, bodem & ondergrond, natuur, externe veiligheid, geluid, afval, cultureel erfgoed, ruimte en bouw. bouw, cultureel erfgoed, externe veiligheid, geluid, lucht, natuur, ruimte en water, bodem, grond. Voorbeelden van datasets die beschikbaar zijn:de Warmteatlas Nederland, digitale kadastrale kaart, Cultuurhistorisch GIS, de risicokaart, geluidshinder door wegverkeer, actuele luchtkwaliteit van Nederland etc.

Wilt u meer weten over de datasets die al gepubliceerd zijn? Bekijk het artikel in het Esri Magazine. Of bezoek de pagina in ArcGIS Online.

Heeft u ideeën over nieuwe datasets die u graag wilt gebruiken in het ArcGIS-platform? Neem dan contact op met Bas Bijtelaar, business manager, Esri Nederland.