Nu al aan de slag met doelen van de omgevingswet

24 september 2015

24 september 2015

Op de Esri GIS Conferentie op 24 september 2015 hebben MUG Ingenieursbureau, Rho Adviseurs en Esri Nederland laten zien hoe ze nu al met klanten werken op de manier waarop het Digitaal Stelsel Omgevingswet over een aantal jaren bedoeld is. In de wet wordt aangeven dat partijen op een eenvoudige manier bij alle informatie uit de leefomgeving moeten kunnen komen. Met behulp van een StoryMap toonden zij aan hoe data, standaarden, informatieproducten en een samenwerkingsportaal kunnen helpen bij het succesvol realiseren van omgevingsprojecten.

Hulpmiddelen bij omgevingsprojecten

Omgevingsprojecten kennen verschillende fasen en actoren. Er zijn meerdere soorten gegevens en hulpmiddelen die de verschillende actoren kunnen inzetten om hun taken slimmer en sneller uit te voeren. Zo is een projectontwikkelaar geholpen met een locatieanalyse om een gebied te vinden waar hij kan investeren. Een beleidsmedewerker heeft behoefte aan informatie en beslisbomen om vergunningsaanvragen te beoordelen. Ende aannemer wil onderzoeksresultaten graag overzichtelijk samenbrengen om een realistische en winnende aanbieding te doen. In de uitvoeringsfase is het belangrijk om te communiceren met omwonenden over de voortgang van een project. Dit kan eenvoudig via apps.

Nu al aan de slag

De presentatie laat zien hoe een projectontwikkelaar informatie over verschillende gebieden kan inzien,  zodat hij snel een beslissing kan nemen over de juiste locatie voor zijn project. De beleidsmedewerker heeft alle informatie voor de vergunningen in een oogopslag bij elkaar en de aannemer kan gelijk zien aan welke eisen het project moet voldoen. Ook de communicatie naar de omwonenden kan door middel van een StoryMap eenvoudig gedaan worden. Voorbeelden in de StoryMap bieden u inhoudelijk advies, data, tools en een portaal waar u nu mee aan de slag kan.

Meer informatie

Wilt om meer weten over ArcGIS voor Leefomgeving? Neem dan contact op met Bas Bijtelaar, business manager. Of lees meer over het onderwerp op onze website.