Op pad met... Dick Takkebos van Rho adviseurs

4 april 2016

Elke nieuwsbrief lopen we een stukje mee met een organisatie om te kijken hoe GIS binnen deze organisatie wordt ingezet. Deze keer gaan we op pad met Dick Takkebos, directeur van Rho adviseurs. In 5 vragen legt hij uit hoe belangrijk het ArcGIS-platform voor zijn organisatie is en welke rol het speelt voor de leefomgeving.

Wat is je rol in de organisatie? 

“Binnen de directie van Rho adviseurs ben ik verantwoordelijk voor Innovatie en New Business. GIS vormt hierbij voor ons een essentieel onderdeel. De kern van onze activiteiten bestaat uit het ontwerpen, vormgeven, onderbouwen en juridisch borgen van ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven. Wij hebben de ambitie om onze dienstverlening volledig te baseren op digitale omgevingsinformatie om daarmee een regierol tussen de partijen in het ontwikkelproces te kunnen vervullen.”

Hoe kwamen jullie in aanraking met het ArcGIS-platform?

“We experimenteren al een aantal jaren met GIS en bouwden eerst in eigen beheer een open source systeem. Dat was niet ideaal, omdat wij als adviesbureau toch vooral gebruiker van geo-informatie zijn. Wij maakten ook toen al gebruik van ArcMap en gebruikten voor de externe communicatie steeds vaker ArcGIS Online. Zo werd ArcGIS voor ons logischerwijs het GIS-platform. Samen met een aantal collega-bureaus zijn we vervolgens het IPC-innovatieproject GOOD – Gemeenschappelijke Ontsluiting Omgevingsdata – gestart om onze data onderling uit te wisselen en gezamenlijk beschikbaar te stellen. Het ArcGIS-platform vormt de basis voor GOOD.” 

Hoe gebruiken jullie het ArcGIS-platform?

“Met MUG Ingenieurs hebben wij als vervolg op GOOD een Enterprise License Agreement met Esri gesloten. Als partners hebben we met ArcGIS het ‘Platform Omgevingsprojecten’ ontwikkeld. Recentelijk hebben 3D-stadsmodelontwikkelaar Tygron en softwareproducent Roxit zich aangesloten. Met het platform kunnen we de verschillende fasen en actoren in een omgevingsproject faciliteren met advies, data, informatieproducten en een samenwerkingsportaal. Wijzelf gebruiken ArcGIS vooral om ruimtelijke informatie beschikbaar te stellen in de vorm van GIS-kaarten en webapps. Daarnaast dient de informatie als basis voor onze workflow, die, ons in staat stelt om data gericht te bevragen en daarmee antwoord te geven op vragen van opdrachtgevers . Dit alles zo veel mogelijk in 3D en steeds meer met dynamische (realtime) data.”  

Welke meerwaarde biedt een geografisch informatiesysteem jullie

“Wij zien onszelf als katalysator van projecten en als intermediair tussen initiatiefnemer van een omgevingsproject en de besluitvormende overheid. De toenemende complexiteit van deze projecten en de veranderende verhoudingen tussen alle betrokken partijen maken coördinatie, risicobeheersing en efficiency steeds belangrijker. Het ArcGIS-platform stelt ons in staat om een goede regie te voeren en onze inhoudelijke dienstverlening te optimaliseren.”

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

“De Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt, vormt voor ons een belangrijk richtpunt. Integraal werken wordt dan de norm. Dit kan niet zonder een goede digitale informatievoorziening. GIS kan écht een bindende factor zijn die alle betrokkenen bij een omgevingsproject op een beeldende manier inzicht geeft in elkaars bijdrage en meerwaarde. Met behulp van ons platform omgevingsprojecten lopen we hier op vooruit en kunnen we onze opdrachtgevers nu al van de voordelen van het digitaal werken onder de Omgevingswet laten profiteren.”

Meer informatie

Lees meer over ArcGIS voor Leefomgeving

Voor vragen over het thema leefomgeving kunt u contact met ons opnemen via