Op pad met... Peter Bekkers van gemeente Tilburg

31 juli 2015

Elke nieuwsbrief lopen we een stukje mee met een organisatie om te kijken hoe GIS binnen deze organisatie wordt ingezet. Deze keer gaan we op pad met Peter Bekkers, teammanager geo-informatie bij de gemeente Tilburg. In 5 vragen geeft hij zijn visie op open data én vertelt hij hoe de gemeente Tilburg (geo-)informatie openbaar maakt.

Wat is je rol in de organisatie? 

“Ik ben teammanager van het team Geo-informatie. Dit is één van de teams binnen de afdeling Informatievoorziening. In mijn team werken 24 mensen, variërend van landmeetkundigen, gegevensbeheerders en GIS-specialisten.”

Hoe gebruiken jullie het ArcGIS-platform?

“Het ArcGIS-platform wordt steeds intensiever ingezet. We gebruiken dit zowel voor incidentele (GIS-)vraagstukken als voor het creëren van  de webmapservices waarbij een continue koppeling met de brondata moet zijn. We gebruiken het platform ook om open data te ontsluiten via ons geo-portaal, gemaakt als vervolg op het project ‘Open data wijk Zorgvlied’.” 

Over deze pilot vertelde Peter Bekkers eerder in een videocolumn in het Esri Magazine:

Welke meerwaarde biedt het geo-portaal jullie?

“Op dit moment is de meerwaarde van het geo-portaal vooral het aantonen dat de ontsluiting van ruimtelijke informatie richting burgers en bedrijven niet moeilijk hoeft te zijn en zonder ingewikkelde interne ICT processen mogelijk is. We sluiten immers aan op onze interne manier van webbased ontsluiten. Inmiddels hebben we samen met het management van de afdeling Communicatie – zij zijn onder meer verantwoordelijk voor tilburg.nl - rond de tafel gezeten om te kijken hoe we het geo-portaal verder kunnen inbedden. Dit heeft geleid tot het project “Optimalisatie van het geo-portaal”. Dit geeft al aan dat de keuze om een  soortgelijk portaal niet meer aan de orde is. Ondertussen wordt vanuit Communicatie een volgende stap genomen in de ontwikkeling van Tilburg.nl. Deze stap heet “bij mij in de buurt”. De meerwaarde van de locatie ofwel ruimtelijke informatie is hiermee onderkent. 

Wie geven jullie de kaart in handen? 

"In principe iedereen. Een kaart in de zin van een papieren kaart komt echter zelden meer voor. Het liefst geven we tegenwoordig mensen een tablet of ander device in handen met de mogelijkheid om alle beschikbare kaarten in de vorm van webmapservices te combineren en te raadplegen. Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik door het kermisteam. De grootste kermis van de Benelux is ‘hot’ in Tilburg en vergt de nodige voorbereiding. Op dit moment wordt de kermis opgebouwd waarbij medewerkers van mijn team met behulp van een iPad de juiste opstelling van de attracties garanderen en waar nodig aanpassen."

Wat zijn de plannen in de toekomst?

“Samen met de afdeling Communicatie wordt nu een volgende stap genomen in de ontwikkeling van Tilburg.nl: ‘Bij mij in de buurt’ . De toevoeging van geo-informatie uit iemands directe omgeving is een vertaling van dit concept. In september starten twee stagiaires van de opleiding Geo, Media & Design: Dennie Meijs en Maud Soetens. Zij gaan aan de slag met het overlappende gebied tussen geo-informatie en communicatie en de doorontwikkeling van het portaal. Op het managementniveau  is onlangs een roadmap voor geo-informatie vastgesteld. Dit geeft een beeld voor de korte termijn en lange termijn. Op de korte termijn kruipen we uit onze schulp! We  gaan geo-informatie actief inzetten om efficiency te behalen waar mogelijk. Dit doen we door een rol te claimen als het gaat om het beheer van data waarbij de locatie een onderdeel is. Verder gaan we door met het open stellen van data. Zowel intern als extern. Op de langere termijn willen we onder meer dat de locatie integraal onderdeel uit maakt van de gemeentelijke bedrijfs- en informatiearchitectuur en dat onze Kernregistratie Topografie, waaruit we de BGT genereren, volledig geïntegreerd is. "

Meer informatie

Voor vragen over open data kunt u contact opnemen met