‘Overheden, ga aan de slag met open data’

11 september 2015

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelt dat data en informatie van de overheid ‘die liggen te verstoffen op de planken’ waar mogelijk openbaar gemaakt moeten worden. Dat zei hij tegen NU.nl.

‘Cultuuromslag’

Plasterk concludeert dat er een ‘cultuuromslag’ moet plaatsvinden bij overheden als het gaat om het openbaar maken van informatie. Hij heeft een brede inventarisatie gedaan naar wat voor data er door de overheid openbaar gemaakt kan worden en heeft dit gepubliceerd. In de nieuwe datasets zijn gegevens te vinden uit onder meer de Leefbaarometer (data over de leefbaarheid van buurten en wijken). 

ArcGIS Open Data

Gebruikers van het ArcGIS-platform kunnen eenvoudig hun data openbaar maken via ArcGIS Open Data. Productconsultant Joris Bak licht toe: “Met ArcGIS Open Data biedt Esri een oplossing om de ‘authoritative’ geo-datasets, die organisaties met het ArcGIS-platform beheren en ordenen, direct te delen met iedereen. Zo stellen overheden data beschikbaar en kunnen burgers, bedrijven en ontwikkelaars deze data zonder beperkingen opnieuw gebruiken.”

Meer informatie

Onder meer de gemeente Tilburg en waterschap Groot-Salland maken gebruik van ArcGIS Open Data om hun data beschikbaar te stellen.

Lees het artikel over waterschap Groot-Salland ‘Het is door enthousiasme gelukt’

Bekijk de videocolumn van Peter Bekkers van de gemeente Tilburg uit het Esri Magazine, waarin hij zijn visie geeft op open data:

 

Wilt u ook data openbaar beschikbaar stellen? Alle overheden die ArcGIS in onderhoud hebben, kunnen ArcGIS Online-accounts activeren en vervolgens gebruik maken van ArcGIS Open Data.

E-mail voor meer informatie naar