Sneller schouwen

7 januari 2016

Waterschappen hebben de schouw van het najaar afgesloten. De voorbereidingen van de schouw van het voorjaar zijn alweer in volle gang. De app Collector for ArcGIS ondersteunt de verschillende schouwprocessen van begin tot het eind. 

Controle 

De schouw is een controle die waterschappen elk jaar uitvoeren in hun gebied. Alle watergangen in Nederland die door waterschappen worden beheerd worden elk jaar gecontroleerd, bijvoorbeeld om te kijken of de sloten goed schoongemaakt zijn. Dat is nodig om ruimte te houden voor de aan- en afvoer van water in het landschap. De eigenaren van de grond naast de watergangen moeten in het najaar voor een bepaalde datum de sloten schoongemaakt hebben.

De app als Zwitsers zakmes

Door de inzet van de app Collector for ArcGIS, wordt het werkproces van het schouwen voor waterschappen eenvoudiger. Jan Heida, business consultant van Esri Nederland, vergelijkt het met een Zwitsers zakmes. “Het is iets wat je elke dag bij je hebt en ontzettend handig van pas komt. De app staat gewoon op je smartphone. Ook als je dus voor een andere klus onderweg bent kun je een deel van de schouw doen, omdat je toevallig op dat moment in de buurt bent.” 

Informatie delen via de kaart

Een melding maken werkt in de app met een druk op de knop. Door de juiste informatie toe te voegen en een foto te maken komt de melding op kantoor binnen en kan ook de vervolgactie automatisch gegenereerd worden, bijvoorbeeld het versturen van een brief. Diverse ArcGIS Online-templates kunnen de gewenste informatie op een kaart of dashboard tonen. Een bestuurder wil bijvoorbeeld de voortgang kunnen zien, de projectmedewerker wil weten wat de status is van de vervolgacties. Zo krijgt iedere betrokkene de juiste informatie op het juiste moment.

Meer informatie

Bekijk de onderstaande video om een voorbeeld te zien van een schouw met een app.

Meer informatie over het schouwproces dat waterschappen op deze manier inrichten? E-mail naar  

Lees hoe je een inspectieproces inricht

Lees in een whitepaper van business consultant Jan de Wit van Esri Nederland meer over hoe je de vervolgacties van een inspectieproces inricht met ArcMap, de app Collector for ArcGIS en Operations Dashboard for ArcGIS

Foto: waterschap Scheldestromen