Stichting Landschapsbeheer Gelderland geeft kaart in handen

27 augustus 2015

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft als doel het agrarisch en cultuurhistorisch landschap in stand te houden. Niet als openluchtmuseum, maar als een landschap waarin bewoners met plezier kunnen werken, wonen en recreëren. Om dit doel te bereiken maakt het gebruik van het ArcGIS-platform waarmee de kaart eenvoudig in handen van alle betrokken gegeven kan worden.

Belangrijke rol voor de kaart

De Stichting wil bewoners bewust maken van de waarde van het landschap en stimuleert ze om een bijdrage te leveren aan de instandhouding hiervan. Kaartinformatie speelt hierbij een belangrijke rol. Veel bewoners van het buitengebied vinden het moeilijk om te bepalen voor welke landschapsherstel-subsidie ze in aanmerking komen. Om deze mensen hierin te faciliteren heeft de Stichting met ArcGIS Online en Web AppBuilder for ArcGIS een online viewer gemaakt waarin relevante informatie gemakkelijk te raadplegen is.

Kaartbeeld

Door de beschikbare GIS-kaartlagen, van bijvoorbeeld Nationale Landschappen en Gelders Natuurnetwerk, te importeren in ArcGIS Online ontstaat er een duidelijk overzicht van het gebied. Deze informatie wordt via een webapp aangeboden, waardoor de gebruiker door op zijn of haar woongebied in te zoomen of een combinatie van lagen aan of uit te zetten, een overzichtelijk kaartbeeld krijgt. Zowel de bewoners als de andere betrokkenen in een gebied, zoals waterschappen, gemeenten en provincies, hebben op deze manier hetzelfde beeld van de situatie en mogelijkheden.

Andre Kaper, projectleider bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland: “ArcGIS Online geeft mij de gelegenheid om eenvoudig en snel een viewer te maken om die vervolgens op een laagdrempelige manier aan te bieden aan onze relaties.”

Informatiebehoefte

Met de webapp springt de Stichting in op de informatiebehoefte van hun relaties. Zo wordt het ook gebruikt voor de waardebepaling van landerijen. Landgoedbeheerders zien eenvoudig in welk gebied hun terreinen zich bevinden, of er veel rijksmonumenten zijn en of het geschikt is voor recreanten. Hiermee kan de landgoedbeheerder een betere landgoedvisie maken. De viewer is naar alle relaties verzonden, zodat zij hiermee aan de slag kunnen.


“Vrijwilligers van Landgoedwerkgroep de Poll aan het werk op het landgoed, gefaciliteerd door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland”

Eenvoudig kaartlagen aan en uit zetten

Iona Hoogenberk, van Havezathe Voorstonden geeft aan erg blij te zijn met de mogelijkheden die de webapp biedt. Zij heeft kaartbeelden gemaakt die ze vervolgens heeft benut voor een presentatie over Havezathe Voorstonden en prints gemaakt op A3: “De uitvoering van deze webapp is heel goed, de schaal staat er correct bij en de kaarten op A3 zijn van professionele kwaliteit. Ik kon zo snel een eenvoudig kaartlagen aan en uit zetten, zoals ik dat wilde en de ontstane kaartbeelden opslaan of printen. De presentatie die ik gaf was hierdoor veel duidelijker. Ook is het ideaal dat ik een actueel topografisch kaartbeeld van ieder deel van het landgoed kan printen of opslaan in een pdf.”

Meer informatie

E-mail voor meer informatie over webapps naar