Strukton Rail gebruikt ArcGIS Online om vermindering CO2-uitstoot inzichtelijk te maken

14 juli 2016

Voor het buiten dienst stellen van het spoor voor onderhoudswerkzaamheden gebruikt Strukton Rail tegenwoordig de ZKL 3000 RC, de flexibele zelfsignalerende kortsluitlans van Dual Inventive. Dit werkplekbeveiligingssysteem ligt semi-permanent in het spoor en kan met een druk op de knop op afstand worden in- of uitgeschakeld. Vroeger werden lansen bij elke buitendienststelling handmatig in het spoor gezet en weer verwijderd. Hiervoor werd personeel ingezet dat met een busje of auto naar de locaties toe reed.

CO2-uitstoot

Doordat er nu geen busjes of auto’s meer hoeven te rijden naar de diverse locaties is de uitstoot van CO2 verminderd. In het tweede kwartaal van 2016 gaat het om 55.000 minder gereden kilometers. Omdat Strukton Rail maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel heeft, hebben zij door middel van een webmap in ArcGIS Online de vermindering van de CO2-uitstoot in kaart gebracht.

Met de interactieve kaart in ArcGIS is de bijbehorende CO2-data meteen inzichtelijk.

Toekomst

De eerste twee kwartalen van dit jaar staan nu in de kaart. Tom Bos, GIS-specialist bij Strukton Rail, geeft aan dat er aan het einde van het jaar een samenvattende StoryMap gemaakt zal worden. Op die manier wordt een goede visuele vergelijking gemaakt tussen de verschillende kwartalen. Strukton Rail is van plan StoryMaps in de toekomst vaker te gebruiken.