De onderwerpen van het Utility Event 2016: integraties, big data, netwerkregistratie en nieuwe apps

10 november 2016

Ruim 90 deelnemers namen deel aan het Utility Event 2016 van Esri Nederland. Het utility-team van Esri Nederland verzorgde een programma met een mix van interessante klantcases, product-updates en een presentatie over de 'road ahead' vanuit Esri. Actuele thema's, zoals assetregistratie via het nieuwe Esri Utility Network Management, SAP-integratie, big data geo-analytics en realtime kwamen deze dag aan bod. Tevens werd Insights for ArcGIS, het nieuwste product van het ArcGIS-platform, uitgebreid gedemonstreerd met data uit het utility-domein.

Klantcases
De klantcases werden dit jaar verzorgd door Ideo, partner van Esri Nederland, die een Workorder Management (SAP)/ArcGIS-integratie heeft gemaakt bij Vitens. Daarnaast liet Alliander zien hoe zij ArcGIS gebruiken voor realtime visualisaties en grid analytics.

Netwerken
Een belangrijke reden om naar het evenement te komen voor de utility-bedrijven was, naast de uitgebreide aandacht voor nieuw ontwikkelingen in het ArcGIS-platform, de netwerkmogelijkheid met collega’s van andere bedrijven. Doordat er zoveel verschillende bedrijven uit het utility-domein aanwezig waren konden de deelnemers van elkaar leren hoe zij het ArcGIS-platform inzetten en best practices met elkaar delen. Esri Nederland kijkt terug op een geslaagd evenement, dat in 2017 absoluut een vervolg krijgt.