Utrecht aan de slag met basisregistraties

4 november 2015

De provincie Utrecht is een van de eerste provincies die centraal gebruik kan maken van de basisregistraties. Via GeoBasis, een geografisch gegevensmagazijn dat ook analysemogelijkheden biedt, gaan medewerkers van zo’n 6 afdelingen werken met de officiële registraties uit het Stelsel van Basisregistraties.

Centraal 

Alle overheden moeten de basisregistraties gaan gebruiken. De provincie Utrecht wilde er niet te lang mee wachten en startte daarom enkele jaren geleden al met een brede inventarisatie onder alle afdelingen. Luc de Horde, adviseur Geo informatie: “Tot nu toe was het gebruik van de basisregistraties versnipperd en waren de gegevens niet altijd actueel. Met de komst van GeoBasis hebben we dit centraal geregeld.”

Vraaggericht

De vroege start en de brede inventarisatie zorgde ervoor dat er goed over de behoefte kon worden nagedacht en de collega’s werden voorbereid op een verandering. “Onze insteek was vraaggericht. Wie gaat het gebruiken, in welke processen en waarom?”, vertelt Luc de Horde. Om de behoefte helder boven water te krijgen hield de provincie samen met Esri Nederland een workshop. Onder meer de afdelingen Subsidies, Grondverwerving, Natuurbeheer en Wegen hebben baat bij de basisregistraties.

Basisregistraties zijn geografisch

Vanwege hun visie is voor de provincie Utrecht de integrale geografische benadering van het Stelsel van Basisregistraties belangrijk. “Wij vinden de integraliteit en visualisatie van gegevens belangrijk, dit geeft meteen goed inzicht.” GeoBasis vormt een gegevensmagazijn binnen het ArcGIS-platform. Alle basisregistraties worden er geïntegreerd met behulp van de gegevensstandaard RSGB (Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke BasisGegevens). Het ontsluiten van deze informatie gebeurt bij de provincie Utrecht met MijnAdres, een ingerichte app waar de persoon centraal staat, en via de eigen webkaartenatlas. Standaard kan dit ook met met GeoWeb en ArcGIS Online.

Meer informatie

E-mail voor meer informatie naar

GeoBasis ontsluit voor de provincie Utrecht tot nu toe de volgende basisregistraties:

  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen
  • Basisregistratie Kadaster
  • Nationaal Handels Register
  • Grootschalige Basiskaart Nederland

Lees meer over alle mogelijkheden van GeoBasis

Foto Utrecht: Sebastiaan ten Burg