Waterschap Vechtstromen geeft kaart in handen van burgers

18 juni 2015

Waterschap Vechtstromen verzorgt het waterbeheer in Twente, Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe. Naast de zorg voor waterkwaliteit, waterkwantiteit en (water)veiligheid is het waterschap ook actief bezig belangrijke informatie voor burgers en agrariërs te delen via digitale, interactieve kaarten. Inmiddels gaat het zelfs een stap verder dan informeren, het waterschap krijgt zelfs verbeteringen terug van de burgers.

Het Reggepad

Een voorbeeld van communicatie met de burger door middel van interactieve kaarten is het Reggepad. De wandelroute “Het Reggepad” is onlangs helemaal vernieuwd en omdat het waterschap het belangrijk vindt dat bezoekers van het Reggepad kunnen genieten is er een interactieve wandelroute ontwikkeld met tekst en foto’s van de route. De informatie kan thuis vanachter de computer bekeken worden maar ook tijdens de wandeling via een smartphone.

Positieve reacties

Annelies Goedhart, adviseur communicatie, van waterschap Vechtstromen vertelt enthousiast over de ontwikkelingen. ”We hebben ontzettend veel positieve reacties ontvangen na de lancering van de digitale wandelroute op onze website. Wandelaars kwamen zelfs met tips hoe we de kaarten konden verbeteren en waar bijvoorbeeld routepaaltjes misten. De wandeling is nu altijd up-to-date.” Bij deze eerste stap heeft een consultant van Esri geholpen. Goedhart: “We hebben een zeer plezierige samenwerking gehad met de consultant van Esri Nederland. Hij had snel door hoe we de kaart wilden hebben. We gaan nu als volgende stap onze wandelroute ‘het Dinkelpad’ als digitale interactieve kaart aanbieden.”

Andere communicatiedoeleinden

Naast de digitale wandelroute worden ook andere kaarten digitaal ontsloten via het portaal van het waterschap, zoals bijvoorbeeld de maaikalender. Hier wordt de planning van de te maaien en te onderhouden gebieden in kaart weergegeven. Zowel agrariërs als burgers kunnen zien wanneer hun gebied op de planning staat. Ook is in het portaal een kaart met de zomer- en winterpeilen te vinden. In de toekomst zullen steeds meer interactieve kaarten worden aangeboden via het portaal.

Meer informatie

E-mail voor meer informatie over interactieve digitale kaarten naar