Vitens zet ArcGIS-platform in om meldingen inzichtelijk te maken

2 april 2015

Vitens loopt voorop in het inzetten van innovaties. Om onder andere controle te hebben op hun ondergrondse infrastructuur heeft Vitens de afgelopen jaren geïnvesteerd in hun Vitens Innovation Playground. Dit is een locatie in het land waar testen werden gedaan met bijvoorbeeld diverse sensoren en lekkages die in scene werden gezet. Na een succesvolle periode van onderzoek en Proof of Concepts is besloten een aantal uitkomsten van de testen in te zetten in het project Friesland Live, waar Friesland de eerste provincie is die gebruik mag maken van de innovaties. Eén van die innovaties is het gebruiken van een kaartdashboard op het storingseiland en de Centrale Waterverdeling, het hart van de Vitens operatie.

Kaartdashboard

Op het storingseiland komen meldingen per telefoon van klanten binnen die bijvoorbeeld bruin water uit de kraan krijgen of helemaal geen water hebben. Op de afdeling Centrale Waterverdeling houden ze onder andere het ingepland onderhoud en spuiwerkzaamheden bij. Voorheen waren beide afdelingen veel minder op de hoogte van elkaars meldingen, activiteiten en werkzaamheden, waardoor onbegrip en miscommunicatie ontstond. Nu worden de ingeplande onderhoudswerkzaamheden en de meldingen van de storingen inzichtelijk door een kaartdashboard die op beide afdelingen op een groot scherm te zien zijn. Naast deze meldingen worden ook de Twitter-meldingen met, bijvoorbeeld ‘#bruin water’, op de kaart geprojecteerd. Hierdoor ontstaat er een helder beeld van de stand van zaken in het werkgebied voor beide betrokken afdelingen. Uiteindelijk wordt ook de informatieverstrekking vanuit het storingseiland richting de klant geoptimaliseerd.

Flexibiliteit

“Door de flexibiliteit van Esri Nederland en het ArcGIS-platform en het inzichtelijk maken van al onze real-time gegevens op de kaart zijn we in staat real-time te snappen wat er gebeurt in het leidingennetwerk en kunnen we dit direct terugkoppelen naar onze klanten”, zegt Erik Driessen, innovatiemanager Vitens. “We kunnen met dit project veel

E-mail voor meer informatie naar contact@esri.nl eerder inspringen op lekken in het netwerk, waardoor klanten hier geen of minder hinder van ondervinden.”