Voorraad OV-fietsen op een realtime kaart

3 december 2015

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een realtime OV Fietskaart gemaakt. Elke 5 minuten geeft de ArcGIS-kaart het aantal beschikbare ov-fietsen op alle huurlocaties in Nederland weer. De kaart is een innovatie die door open data en nieuwe technologie mogelijk is geworden. OpenOV leverde een API en het ArcGIS-platform van Esri biedt de benodigde technologie. 

Geodienst

Binnen de RUG neemt het inzetten van een Geografisch Informatie Systeem (GIS) bij onderzoek en onderwijs in hoog tempo toe. Sinds 2014 is een speciale Geodienst actief aan het werk om het gebruik van geografische informatie en kaarten te stimuleren. De OV-fietskaart is voor onderzoek ontzettend interessant en voor studenten een mooie kans om te leren werken met data die een tijdsdimensie bevat”, zegt Leon van der Meulen, studentassistent en GIS-specialist bij de RUG.

API

Na een tweet van @openOV dat er een API beschikbaar was met gegevens over de huurlocaties van de OV-fietsen, wilde de Geodienst van de RUG deze interessante data beschikbaar maken voor studenten en onderzoekers in het ArcGIS Online-portaal. Van der Meulen: “De ArcGIS-software haalt elke 5 minuten het aantal fietsen op via speciale software, verrijkt deze data met het moment van ophalen en registreert deze data.”

25.000 geodatasets

Onder het motto ‘to boldly geo where no one has gone before’ biedt de Geodienst, voor de helft bestaand uit ervaren GIS-specialisten en voor de andere helft uit betrokken studenten, actief onderzoeksondersteuning aan onderzoekers en studenten. Door de aanwezige expertise kan die ondersteuning vaak snel en efficiënt gegeven worden. De Geodienst maakt daarbij gebruik van meer dan 25.000 geodatasets. Doordat de Geodienst onderdeel is van het Centrum van Informatietechnologie, de IT-dienst van de Rijksuniversiteit Groningen, kunnen ze nauw samenwerken met andere IT-diensten. 

Meer informatie

Hoe de Geodienst de OV Fietskaart precies heeft gemaakt, beschrijven ze op hun blogpagina over de live OV-fiets kaart  

Ga naar de OV Fietskaart of bekijk de github-pagina

Lees het artikel ArcGIS Online geliefd in Groningse onderwijs

E-mail voor meer informatie naar