Waterbedrijven in het noorden kiezen ArcGIS als nieuwe basis

13 januari 2016

Waterbedrijf Groningen (WBG) en Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) vervangen beiden hun huidige gezamenlijke leidingregistratiesysteem door het ArcGIS-platform van Esri. De drinkwaterbedrijven gaan het systeem gebruiken voor het vastleggen van hun assets en om de bijbehorende informatie te registreren en te bekijken. Esri-partner Tensing implementeert het platform.

Vriendelijker

Nu WBG en WMD de geografische ligging van assets centraal gaan stellen, krijgen medewerkers via de kaart antwoord op hun vragen. Dat kan straks door informatie alleen te bekijken, maar ook door geografische analyses te doen op de data. “De opzet is vriendelijker nu zowel het registeren als het bekijken van de data in één systeem staat. Het databeheer wordt daardoor eenvoudiger. Daarnaast gaan de interfaces er minder complex uitzien”, vertelt Paul Bremer tevreden. Als sectormanager ICT is hij opdrachtgever. Hij verwacht dat medewerkers meer gebruik zullen maken van de beschikbare informatie, omdat het toegankelijker is. “Dat komt de werkkwaliteit ten goede.”

Flexibel

Voor beide drinkwaterbedrijven was het belangrijk dat het nieuwe systeem robuust is, maar flexibel genoeg om veranderingen in de toekomst aan te kunnen. “De integratie met de andere informatiesystemen van WBG en WMD wordt verbeterd”, legt Paul Bremer uit. Bijkomend voordeel is dat door het ArcGIS-platform het aantal softwareproducten wordt verminderd. “Ons ICT-landschap wordt als resultaat van dit implementatietraject vereenvoudigd, overzichtelijker, dat voorkomt veel problemen.”

Ketenpartners

Het ArcGIS-platform biedt WBG en WMD ook nieuwe mogelijkheden, vertelt accountmanager Martin Lubach van Esri Nederland. “Het is mogelijk om gebruik te maken van ArcGIS Content, waaronder basiskaarten en andere informatie die publiek gedeeld wordt in het ArcGIS-platform. De drinkwaterbedrijven kunnen ook informatie gaan uitwisselen via webservices met ketenpartners van de betrokken bedrijven, denk aan polities, provincies, veiligheidsregio’s, regionetwerkbedrijven en Waterlaboratorium Noord (WLN).