Waterschap Drents Overijsselse Delta verankert locatie en kaarten

19 februari 2016

Het nieuwe fusiewaterschap Drents Overijsselse Delta kiest ervoor om het ArcGIS-platform op alle vlakken van de organisatie een rol te laten spelen. Het afsluiten van een ELA (Enterprise License Agreement) geeft het waterschap de mogelijkheid om organisatie-breed aan de slag te gaan met ArcGIS. Met deze overeenkomst verankeren Waterschap Drents Overijsselse Delta en Esri Nederland de samenwerking.

Verbinding met omgeving

Waterschap Drents Overijsselse Delta is het jongste waterschap in Nederland, het bestaat sinds 1 januari 2015. Het waterschap is ontstaan uit een fusie tussen waterschap Reest en Wieden en Waterschap Groot Salland. Als motto voert de organisatie: ‘In verbinding staan met onze omgeving’. Dit is een thema waarbij locatie en kaarten evident zijn.

Beheergebied

Drents Overijsselse Delta zorgt in Zuidwest en Midden-Drenthe en West-Overijssel, voor het beheer en onderhoud van het water. Het gebied dat Drents Overijsselse Delta beheert is zeer divers. Er is natuur, landbouw, bebouwing en open water. Een groot deel van het beheergebied van het waterschap wordt gebruikt voor landbouw, maar er is ook veel natuur met drie nationale parken.

GEONIS Blaeu

De voormalige waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland gebruikten al jaren ArcGIS als hun GIS-systeem. Naast het gebruik van ArcGIS is waterschap Drents Overijsselse Delta ook één van de initiatiefnemers van GEONIS Blaeu, een flexibel informatiesysteem en opvolger van IRIS (gebaseerd op ArcGIS en GEONIS) voor onder meer primaire waterschapsprocessen, het beheer van het watersysteem, de waterkeringen, de persleidingen, de rioleringsgebieden en de uitvoering van de schouw. Door het afsluiten van de ELA kan het waterschap op alle terreinen gebruik maken van het voordeel van geografie. de functies nog verder uitdiepen.