Waterschap Scheldestromen geeft medewerkers de GeoWeb-kaart in handen

21 mei 2015

Bij Waterschap Scheldestromen neemt GeoWeb al jaren een prominente plaats in. Medewerkers maken met GeoWeb optimaal gebruik van de beschikbare geo-informatie. Kees Zeijler, beleidsmedewerker geo-informatie bij Waterschap Scheldestromen vertelt hoe verschillende medewerkers met GeoWeb de kaart in hun handen hebben. “Het delen van geografische informatie is nog nooit zo eenvoudig geweest. We kunnen hierdoor sneller en betere besluiten nemen.”

GeoWeb voor de kerntaken

Waterschap Scheldestromen heeft een aantal kerntaken: Deze taken zijn het beheer van de buitenwegen in Zeeland. Het gaat om de zorg voor schoon en voldoende water in sloten en kreken en de veiligheid van dijken en duinen in Zeeland. Om deze werkzaamheden overzichtelijk in kaart te brengen voor medewerkers gebruikt het waterschap GeoWeb. Kees Zeijler: “Door de betrouwbaarheid van GeoWeb en de goede ervaring die we er in het verleden al mee hadden, was de keuze snel gemaakt om het product breed uit te rollen. Daarnaast sluit de oplossing goed aan op het ArcGIS-platform.”

In het veld

Ongeveer een jaar geleden is het digitale werken bij Waterschap Scheldenstromen in de organisatie ingevoerd. Elke medewerker kreeg de beschikking over een iPad. Iedereen met een VPN-verbinding kan GeoWeb opstarten, zelfs als zij in het veld lopen of op een andere locatie aan het werk zijn. “De mensen in het veld zijn erg blij. In plaats van het sjouwen met veel papieren, is alle informatie nu via de iPad gelijk te zien en ook te delen met collega’s en hoeven zij geen dubbel werk te verrichten. We hebben nu efficiënter kant-en-klare informatie die we direct kunnen gebruiken. Voor ons is de kracht van GeoWeb dat onze mensen er in de buitendienst mee werken”, aldus Kees Zeijler.

Vragen direct zichtbaar

Onze medewerkers in het veld kunnen eenvoudig via een stip op de kaart vragen invoeren en/of oplossen. Door het plaatsen van een stip op de kaart wordt in GeoWeb een melding aangemaakt. Zo komen de vragen bij onder bij de afdeling Waterbeheer terecht. De toezichthouders van waterbeheer kunnen zo direct de vragen oplossen. De rode stipjes worden groen als de vraag is beantwoord. Alle inventarisaties zijn in GeoWeb direct zichtbaar en zo kunnen de mensen van de betreffende afdeling direct aan de slag. 

Workshops

Om de praktijkkennis over GeoWeb in de organisatie te vergroten heeft de beleidsmedewerker van het waterschap diverse cursussen gegeven aan de binnen- en buitendienst. “We wilden mensen informeren over de kracht van GeoWeb.” Met diverse praktijkvoorbeelden en opdrachten heeft hij deze interne medewerkers snel wegwijs met GeoWeb gemaakt. Ook gaf hij een workshop voor de mensen in de buitendienst hoe zij optimaal van GeoWeb op de iPad gebruik kunnen maken. Nu is de kennis over GeoWeb is al aardig toegenomen. “De uitleg was een echte eye-opener voor onze medewerkers.”

Toekomst

Het doel van het waterschap is om GeoWeb nog breder in de organisatie uit te rollen, zodat straks élke medewerker van geografische informatie gebruiken kan maken. Zeijler: “Op dit moment weten sommige medewerkers nog niet wat er mogelijk is.” Ook ziet hij in de toekomst mogelijkheden om nauwer met afdelingen, onder meer de afdeling Communicatie, samen te werken. Zo geeft de heer Zeijler aan: “Wat is er nou mooier dan gerichte informatieproducten maken? Deze informatie op de kaart kan goed gecombineerd worden met persberichten. Dan krijgen de lezers direct een beeld en kunnen ze zich veel beter inleven in de situatie.”

Meer informatie

Voor meer informatie over GeoWeb kunt u contact opnemen met Rene Colijn (Esri Nederland) of Marcel Steenis (Grontmij).