Waterschap Zuiderzeeland aan de slag met GEONIS Blaeu

6 april 2016

Waterschap Zuiderzeeland is gestart met GEONIS Blaeu, het nieuwe informatiesysteem voor waterschappen. Met GEONIS Blaeu legt het waterschap een stevig fundament voor informatievoorziening voor primaire processen. Waterschap Zuiderzeeland profiteert nu van het samenwerkingsverband ‘Waterkracht’ waar zij deel van uitmaken.

Uitdagingen aangaan met een goede informatievoorziening

Waterschap Zuiderzeeland, dat gemiddeld vier meter onder NAP ligt, kent  stevige uitdagingen. Neem de zorgplicht voor keringen, integratie van de waterketen en zoals elk waterschap: de klimaatverandering. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is een goede informatievoorziening essentieel. GEONIS Blaeu, waarin de waterschapsinfrastructuur is vastgelegd, geeft medewerkers onder meer via GeoWeb relevante informatie in de werkzaamheden.

Beslissingen

Veel van de (beleids)beslissingen van het waterschap zijn gebaseerd op gegevens uit GEONIS Blaeu. Of het nu gaat om de kilometers keringen of waterloop voor beheer of de kunstwerken die belangrijk zijn bij een calamiteit. Het is daarom erg belangrijk dat de gegevens juist zijn en GEONIS Blaeu ondersteunt hierin.

Gegevens raadplegen en wijzigen

Verschillende type gebruikers kunnen gegevens in GEONIS Blaeu raadplegen en er op alle niveaus zelf wijzigingen in doorvoeren. De oplossing is volledig geconfigureerd, waardoor dit flexibeler is dan traditionele software oplossingen. Jan Heida, business developer voor de waterschappen bij Esri Nederland, legt uit waarom GEONIS Blaeu biedt wat Zuiderzeeland nodig heeft: “Het systeem is met de waterschappen ontwikkeld en sluit perfect aan op hun belangrijke werkprocessen. Daarnaast is een groot voordeel dat GEONIS Blaeu een configuratie is van ArcGIS en GEONIS, software die innoveert en daarmee toekomstvast.”

Implementatie

Wim Kers, Projectmanager en Wim Ter Meer, Applicatiebeheerder DBA van Waterschap Zuiderzeeland zijn enthousiast over de overgang: “Wat ons opvalt is dat het allemaal heel gecontroleerd en in korte tijd overgezet wordt. In een paar dagen is al onze data uit IRIS gemigreerd naar GEONIS Blaeu en werken de kaarten, zowel in ArcGIS for Desktop, GeoWeb en onze mobiele applicaties.” We gaan medio juni live. Dit is na het testen en functioneel inrichten naar de wensen van het waterschap. Ook de medewerkers worden in deze periode opgeleid. Dat is een doorlooptijd van minder dan 4 maanden.

GEONIS Blaeu is ontwikkeld door Royal HaskoningDHV, MUG Ingenieursbureau en Esri Nederland samen met medewerkers van vier waterschappen. Op de Esri GIS Tech op dinsdag 12 april kunt u op de demostand alles te weken komen over GEONIS Blaeu.

Lees meer over GEONIS Blaeu