WNF volgt zeeschildpadden met ArcGIS-app

2 februari 2016

Hoe gaat het met de schildpadden in zee? Dat goed bijhouden is lastig en tijdrovend. Maar, er is nu een oplossing om makkelijk te onderzoeken hoe het gesteld is met de zeeschildpadden in Australië: de Collector for ArcGIS-app.

Schildpadden taggen

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) doet samen met de overheid van Queensland al jaren onderzoek naar zeeschilpadden om te kijken of het beter of slechter gaat met de populatie. Dat doen ze door de dieren te ‘taggen’, oftewel een soort metalen naamplaatje op de flipper van de zeeschildpad aan te brengen. Vergelijk het met de oormerken die koeien hebben in de Nederlandse weilanden. 

Hulp van de lokale bevolking 

“De lokale bevolking helpt graag mee met onderzoek doen naar de zeeschildpad. Die betrekken we ook graag, want uiteindelijk is het hun leefgebied”, vertelt Ludo Nijsten, GIS-adviseur van WNF. “Maar tags alleen zijn dan niet voldoende. Niet iedere bewoner heeft tags of weet hoe ze aangebracht moeten worden. De Collector for ArcGIS-app is voor hun ideaal om mee te werken, en vult onze data die we vanuit de tags krijgen goed aan.”

Bedreiging via overstromingen

Collector for ArcGIS werd dit jaar getest in het Great Barrier Reef, de thuisbasis van zes van de zeven soorten zeeschildpadden. De dieren hebben schoon water nodig om te overleven. Het Great Barrier Reef wordt echter bedreigd door vervuilde grond en chemicaliën van de kust die via overstromingen de zee inspoelen. 

Oorzaken en gevolgen

Met hulp van Banrock Station Environmental Trust, WWF-Australië en haar projectpartners wordt het gebied gemonitord. Het volgen van de schildpadden zelf is daar een onderdeel van. Nijsten: “De verzamelde data geven ons inzicht in de gevolgen van de vervuiling op het rif voor schildpadden.”

Waar en wie

Ludo Nijsten ging zelf naar het gebied om de app te introduceren. “Al snel bleek dat op het water rommelen met een iPad en allerlei velden invullen niet handig was. Er zijn twee dingen die je wilt weten als je een zeeschildpad uit het water haalt: de locatie en welk zeeschildpad het is. De app heb ik toen zo geconfigureerd dat het alleen nodig is om een foto te maken. Op basis van GPS zet het systeem de schildpad op de kaart. Later kun je dan met de foto’s en speciale software de gegevens over de schildpadden analyseren.” 

Foto: WNF

Meer informatie

Lees meer over dit project

Bekijk op de kaart waar de app is getest

E-mail voor meer informatie naar  

Lees meer over hoe WNF gebruik maakt van ArcGIS