Hoe de gemeente Woerden GeoWeb inzet: een kijkje in de keuken

4 november 2016

Hoe wordt GeoWeb binnen andere organisatie ingezet? Veel lezers zijn hier nieuwsgierig naar. Wij zochten Funs Spiertz, adviseur geo-informatie bij de gemeente Woerden, op. Met 6 antwoorden licht hij toe hoe de gemeente Woerden GeoWeb inzet en wat dit hen oplevert.

1.Welke rol heeft u in de organisatie?

“Ik werk bij de bij de gemeente Woerden als GIS-specialist. Ik ben in onze organisatie de enige GIS-specialist, wat ervoor zorgt dat ik voor een specialist een breed takenpakket heb. Ik ben beheerder van GeoWeb en voor mijn collega’s doe ik allerlei ad-hoc GIS-analyses die ze niet kunnen oplossen.”

2.Hoe gebruiken jullie GeoWeb? 

“We gebruiken GeoWeb om op intranet collega’s te voorzien van geo-informatie. Omdat het beheer van GeoWeb alleen bij mij ligt, hebben we gekozen voor één GeoWeb-website voor alle gebruikers. Daarin staan alle basis- en kernregistraties. Denk daarbij aan de basisregistraties Kadaster, BAG, Topografie en het Handelsregister aangevuld met luchtfoto’s, ruimtelijke plannen en gegevens uit ons beheersysteem van de openbare ruimte. GeoWeb is voor iedereen binnen de gemeentelijke organisatie beschikbaar en wordt ook organisatiebreed gebruikt: door de beheerders van de openbare ruimte, VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving), ruimtelijke beleid, communicatie, het klantcontactcentrum, vastgoedbeheerder, documentaire informatievoorziening en door onze wethouders van zowel Oudewater als Woerden. Zij gebruiken GeoWeb vooral om zelf informatie op te zoeken of om juist informatie te delen door het maken van een kaart. De organisatie van Woerden werkt zowel voor de gemeenten Woerden en Oudewater. We werken zo veel mogelijk met dezelfde applicaties voor beide gemeenten. En dat doen we ook voor GIS. We hebben één gegevensmagazijn en één GeoWeb-omgeving waarin zowel de gegevens van Woerden als Oudewater aanwezig zijn.”

3. Gebruiken jullie GeoWeb vooral voor interne doelen of profiteren inwoners hier ook van? 

“We zetten GeoWeb alleen in voor de interne geo-informatievoorziening. Voor de externe geo-informatie gebruiken we ArcGIS Online. We zien internetgebruikers als een gebruikersgroep die op een geheel andere manier bediend moet worden. Daar past ArcGIS Online goed bij. De publicatie van kaarten op internet komt langzaam op gang. Inmiddels hebben we al kaarten gepubliceerd met een warmtescan, het meerjaren onderhoudsprogramma voor wegen en groen en kavelpaspoorten voor de verkoop van vrije kavels.” 

4. Wat levert het gebruik van GeoWeb jullie op? 

“Belangrijk voor onze organisatie is dat door GeoWeb iedereen naar dezelfde en actuele informatie kan kijken. Samen met de ontwikkeling van het stelsel van basisregistraties draagt dit veel bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Een ander groot voordeel is dat alle collega’s zelf over geo-informatie kunnen beschikken. Daardoor verandert de rol van geo-informatievoorziening van GIS-specialisme en kaartjesmaker naar gegevens- en applicatiebeheerder.”

5. Kan je één specifieke voorbeeld(kaart) van GeoWeb benoemen waar jullie trots op zijn? 

“Waar ik trots op ben is dat we in het jaar dat we GeoWeb hebben uitgerold, we de interne gemeentelijke ‘successenbokaal’ hebben gewonnen. Voor de ‘successenbokaal’ wordt in Woerden gekozen uit een breed scala aan gemeentelijke projecten. Dat gaat van de renovatie van onze winkelstraat, via de tijdelijke opvang van asielzoekers tot de uitrol van GeoWeb en nog veel meer. Blijkbaar is de uitrol van GeoWeb niet onopgemerkt gebleven. Een mooie kaartlaag die we onlangs hebben toegevoegd is een kaartlaag met leegstand. Daarin combineren we de adreslocaties en verblijfsobjecten uit de BAG met het aantal bewoners uit de GBA en bedrijven uit het Handelsregister. Dat geeft in een oogopslag een beeld van woningen en bedrijfspanden die leeg staan. En met diezelfde gegevens kan je natuurlijk ook andere markante locaties vinden: in welke woning hebben de bewoners wel erg weinig woonoppervlakte per persoon of waar bevinden zich bedrijfspanden of garageboxen met bewoners. Nu de basisregistraties steeds meer een stelsel vormen kan je door het combineren van gegevens tot nieuwe inzichten komen. Dat kan aanleiding zijn om ter plekke eens te gaan kijken, maar vooral ook eerst je eigen gegevens extra goed te controleren.”

6. Wat zijn jullie toekomstplannen op het gebied van GeoWeb?

“We zijn bezig om een lange lijst met wensen en plannen om te zetten in een plan voor GeoWeb in 2017. Daar staat bijvoorbeeld het volgende in: we werken nu met één GeoWeb-website voor alle gebruikers. Die willen we in meerdere gedaantes aanbieden aan gebruikersgroepen door met gebruikersprofielen te gaan werken. Enerzijds kunnen we dan gebruikers beter bedienen met alleen die informatie die ze nodig hebben. Anderzijds mogen we dan ook gebruikers privacygevoelige gegevens gaan verstrekken, indien zij dat voor hun functie nodig hebben. Daarnaast willen we aan de slag met de HTML5-viewer. Dat omdat de Silverlight-viewer op zijn eind loopt, maar ook omdat we met de HTML5-viewer nieuwe mogelijkheden zien. Bijvoorbeeld voor het gebruik op tablets in het veld. We gaan regelmatig in gesprek met de GeoWeb-gebruikers. Daar komen vaak nuttige ideeën uit. Doorlopend dilemma bij ons is enerzijds het gebrek aan capaciteit en anderzijds de kansen die we zien voor GeoWeb. Komend jaar gaan we toch weer ruimte maken voor deze kansen.” 

Meer informatie

Wilt u meer weten over GeoWeb of over GeoWeb-workflows, neem dan contact op met uw Esri Nederland of Sweco.