Elk project werkt met een eigen kaart

12 december 2016

Het maakt niet uit waar adviesbureau Staro zich mee bezighoudt; de kaart speelt er een cruciale rol in. Logisch, want al Staro’s projecten spelen zich af in de leefomgeving. De kaart helpt om een eenduidig beeld te creëren van een project en het ontwerpproces. En in samenwerken met andere organisaties of collega’s is de digitale kaart de verbindende factor.

Staro is een adviesbureau, gespecialiseerd in bijna alles wat te maken heeft met natuur en buitengebied. Het bureau houdt zich onder meer bezig met beleid, onderzoek, beheer en subsidies. Hun opdrachtgevers variëren van overheden en projectontwikkelaars tot aannemers. Karel Küsters, een gedreven projectleider en adviseur, houdt zich vooral bezig met gebiedsontwikkeling, natuurontwikkeling en alles rondom geo-informatie en GIS. Gezien zijn achtergrond is dat niet gek: hij studeerde Bos- en Natuurbeheer aan de Hogeschool Larenstein in Velp en verdiepte zich extra in GIS met een speciale minor.


Natuurwaardenkaart van de gemeente Gennep.

Standaard onderdeel

Karel Küsters legt uit waarom kaarten belangrijk zijn voor Staro: “Eigenlijk alles wat wij doen is verbonden met een locatie.” Standaard zijn kaarten daarom onderdeel van een project. “Zonder kaart is het niet mogelijk om duidelijk de resultaten te kunnen presenteren. Het resultaat van de geografische analyses en het verdere onderzoek zouden we zonder kaart niet goed kunnen communiceren naar de opdrachtgever of uitvoerder.”

Efficiënt proces bij herinrichting

Naast visualiseren gebruikt Staro de kaart ook voor het ontwerpen. Küsters: “Bij de herinrichting van een gebied plaatsen we op de kaart poelen en aan te planten bos. We delen de kaart vervolgens met de opdrachtgever en de aannemer. Met een dwg of dxf-export is het daarnaast ook mogelijk het bestand in CAD te gebruiken, zodat de landmeters van de aannemer de inrichting goed kunnen uitmeten. Het delen van de geo-informatie zorgt ervoor dat de projectinformatie beschikbaar is en het proces efficiënt kan verlopen.”


Ontwerp traject zuiden van Goorloop.

Offline digitaal inventariseren

Het samenwerken via de kaart gebeurt ook met collega’s, vertelt Küsters. “Naast veel statische kaarten die we in rapporten gebruiken, werken we ook met kaarten die veranderen. Bijvoorbeeld bij het inventariseren van bossen. Zo registeren we de populatie van de Amerikaanse vogelkers via vakken en afdelingen op een digitale kaart. Daarmee kunnen de aannemers een beargumenteerde offerteaanvraag sturen om deze giftige planten te verwijderen. Doen we dit onderzoek samen? Dan kunnen we zien waar de ander bezig is.” Staro gebruikt de app Collector for ArcGIS voor hun inventarisaties. “Het bereik in de gebieden waar we werken is soms heel slecht, daarom is het fijn dat we ook offline kunnen werken en later de gegevens kunnen synchroniseren. Dat is echt een uitkomst.”

ArcGIS Content levert tijd op

In veel projecten speelt ArcGIS Content een belangrijke rol. “Vaak gebruik ik de basiskaart die Esri aanbiedt, maar ook de hoogtekaart is voor ons belangrijk. In Nationaal Park De Grote Peel coördineren en voeren wij de ecologische begeleiding uit voor een Life+-project. Voor de daadwerkelijke werkzaamheden worden uitgevoerd, onderzoeken we de aanwezigheid van beschermde flora en fauna.Via de AHN-hoogtekaart kunnen we dan zien waar we het beste kunnen onderzoeken of er reptielen aanwezig zijn. Ze houden niet van nattigheid, dus bevinden ze zich op hoger gelegen gebieden. Op de kaart registreren we waar we reptielenplaatjes en camera’s plaatsen of hebben geplaatst.” Andere content die belangrijk is voor Staro? De Digitale Kadastrale Kaart voor het uitmeten van de kadastrale grenzen en gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen voor het tonen van de hoeveelheid gierzwaluwen, vleermuizen en huismussen in specifieke gebouwen. “Doordat dit soort kaartgegevens onderdeel is van het ArcGIS-platform, hoef ik geen energie in de basisdata te steken: dat levert mij heel veel tijd op.”


Bosstructuurkartering Mookerheide.

Meer informatie

E-mail voor meer informatie naar .