Wat is een digital twin en wat zijn de voordelen?

De voordelen van een Living Digital Twin

Digital twinning maakt het mogelijk om nieuwe inzichten en oplossingen voor complexe vraagstukken te vinden. De technologie doet dat aan de hand van gedetailleerde digitale kopieën van werkelijke objecten, systemen of omgevingen. Het verschil met een simulatie is dat een digital twin veel gedetailleerder en accurater kan zijn. Bovendien kan een digital twin realtime gegevens verwerken. Digital twins maken bij het analyseren van data en het maken van modellen en voorspellingen gebruik van technologieën als IoT, 3D-modellering en machine learning. 

Toch hebben digital twins ook hun beperkingen, met name op het vlak van onderlinge verbinding. Veel digital twins zijn beperkt in hun reikwijdte en ontworpen voor één specifiek vraagstuk. Daarnaast is het vaak lastig om goed en snel gegevens uit te wisselen tussen verschillende digital twins. De Living Digital Twin heft de beperkingen van ‘traditionele twins’ op en tilt kennisdeling en samenwerking naar een hoger niveau.

Maar wat is een Living Digital Twin precies? Wat zijn de voordelen van het concept? En wat kan de Living Digital Twin betekenen voor uw organisatie en sector? U leest het in dit artikel.

Wat is de Living Digital Twin?

De Living Digital Twin combineert het basisprincipe van digital twinning (digitale kopieën van de werkelijkheid) met een levendige en uitgebreide community van gebruikers, organisaties en kennisbronnen. U kunt de Living Digital Twin zien als een voortdurend evoluerend digitaal ecosysteem dat verschillende digital twins met elkaar verbindt. Zo ontstaat een enorm en veelzijdig samenwerkingsverband dat data verzamelt en inzichtelijk maakt.

De belangrijkste voordelen van een Living Digital Twin

Gebruikmaken van een Living Digital Twin levert organisaties volop voordelen op. We zetten de belangrijkste voor u op een rij.

Digital twins met elkaar verbinden

Living Digital Twin stimuleert en faciliteert samenwerking en kennisdeling door voorheen van elkaar gescheiden digital twins te verbinden. Bij het opzoeken van informatie en vergelijken van scenario’s hoeft u voortaan niet meer heen en weer te schakelen tussen diverse twins, wat veel tijd scheelt en onderzoekswerk een stuk leuker en makkelijker maakt. Voortaan werkt u in één centrale informatieomgeving: de Living Digital Twin; die alle relevante informatie uit verschillende digital twins en disciplines samenbrengt en beschikbaar stelt.

Krachtige tools voor dataverzameling en -analyse

Een Living Digital Twin heeft diverse tools en componenten die het mogelijk maken om data om te zetten in heldere en praktisch toepasbare inzichten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Virtuele 3D-representaties van een object, systeem of omgeving. Deze software is in staat om het uiterlijk en de vorm van fysieke objecten en systemen nauwkeurig weer te geven.
  • Een systeem dat gegevens in realtime verzamelt en verwerkt. Dit zorgt ervoor dat de informatie waarmee u werkt altijd actueel is.
  • Simulatie- en analyseplatforms. Deze analyseren op nauwkeurige wijze de verschillende aspecten en eigenschappen van een object of systeem.
  • ML-functionaliteiten die digital twins trainen op basis van gegevens die u verzamelt over het fysieke object of systeem. Machine learning zorgt er op die manier voor dat digital twins beter presteren en nog accuratere simulaties en informatie genereren.
  • Visualisatie- en rapportagetools die u helpen om visualisaties en analyses te presenteren aan gebruikers, stakeholders en partnerorganisaties. Zo begrijpt iedereen wat er gebeurt en wat de gevolgen zijn van bepaalde aanpassingen en scenario’s.

Het gebruik van digital twins versnellen

Door informatie uit te wisselen binnen een uitgebreid netwerk van gebruikers, experts en organisaties, draagt de Living Digital Twin bij aan de groeiende adoptie en het gebruik van digital twins in steeds meer vakdisciplines. Hierdoor ontstaan betere virtualisaties van de werkelijkheid die een krachtige hoeksteen vormen voor concreet beleid.

Kenniscentrum voor iedereen die werkt met digital twins

U kunt een Living Digital Twin zien als een onestopshop voor iedereen die zich bezighoudt met digital twinning. Omdat een Living Digital Twin ook een veelzijdig ecosysteem van datatechnologie en expertise is, vormt hij eveneens een ideaal startpunt voor mensen die op zoek zijn naar meer kennis of betere technologie voor dataverwerking en -analyse.

Gezamenlijke leeromgeving

De Living Digital Twin creëert een gedeelde leeromgeving voor een brede waaier aan mensen en organisaties. Iedereen kan eigen ontwerpen en plannen toevoegen en zo tot waardevolle inzichten komen voor brancheoverstijgende vraagstukken of specifieke uitdagingen in de eigen sector. Leren van en met elkaar is een belangrijke beloften van de Living Digital Twin.

Vakgebieden verbinden

Voor veel complexe maatschappelijke en technische vraagstukken is informatie uit verschillende vakgebieden en databronnen nodig. Grote bouwprojecten in verdichte, binnenstedelijke omgevingen werpen bijvoorbeeld diverse vragen op. U moet kijken naar kabels en leidingen, bestaande ondergrondse objecten, monumentale bouwwerken, funderingsvraagstukken, de grondwaterdynamiek en duurzaamheidseisen. Dit vereist een multidisciplinaire visie en veel samenwerking. Met een Living Digital Twin brengt u eenvoudiger dan ooit de juiste informatie en experts samen.

Minder onduidelijkheden

Omdat een Living Digital Twin continu wordt bijgewerkt met de meest actuele gegevens van een breed netwerk van partners, werken alle gebruikers op basis van dezelfde informatie. U voorkomt onduidelijkheden die kunnen ontstaan door het gebruik van verschillende versies van dezelfde datasets.

De toekomst van de Living Digital Twin

De Living Digital Twin is nog volop in ontwikkeling. Maar hoe ziet de toekomst van het concept eruit? Het is evident dat de grote vraagstukken van onze tijd (energietransitie, klimaatadaptatie, woningtekort, vergrijzing) vragen om verregaande samenwerking en sectoroverstijgende inzichten. Het is dan ook de verwachting dat de community rondom de Living Digital Twin de komende jaren zal groeien. 

Deze ontwikkeling opent de deuren voor verdere innovatie en het toevoegen van nieuwe functionaliteiten en integraties met steeds meer andere systemen. Hierdoor wordt het mogelijk om een nog breder spectrum aan complexe vraagstukken en uitdagingen op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan stedelijke bouwprojecten waarbij je factoren als verkeersstromen, inwoneraantallen, bevolkingsdichtheid, wijkprofielen, CO2-uitstoot, groenvoorzieningen en nog veel meer snel inzichtelijk maakt.

Bouw mee aan de Living Digital Twin van Nederland

De Living Digital Twin combineert de technologische mogelijkheden van digital twinning met de kracht van een levendige community. Zo ontstaat een uitstekende basis voor slimme samenwerking die ons vooruit helpt bij het oplossen van de grote maatschappelijke, bouwkundige, infrastructurele en technische vraagstukken van onze tijd.