Skip to Content

Laat u inspireren!


In de aankomende maanden worden er een drietal korte (online) sessies georganiseerd om u te inspireren. Zo kijken we naar consumentengedrag, het opstellen van geschikte onderzoeksvragen en de verschillende mogelijkheden van verslaglegging met StoryMaps. Alle sessies zijn vrijblijvend bij te wonen voor ArcGIS voor op School gebruikers. Nodig uw sectie en andere collega’s gerust uit en ontdek samen de mogelijkheden voor uw onderwijs.

Ondemand | Consumentengedrag onderzoeken in de klas

Ondemand | Consumentengedrag onderzoeken in de klas

Tijdens dit webinar gaan we kijken naar de verschillende manieren waarop de klas de ruimtelijke component van consumentengedrag kan onderzoeken met ArcGIS Online.

Kijk hier het webinar terug
29 juni | Geschikte onderzoeksvragen

29 juni | Geschikte onderzoeksvragen

Op 29 juni van 15.00 tot 16.00 uur gaan we in op het uitwerken van onderzoeksvragen. Hoe vertalen we een onderzoeksvraag naar een survey? En wat is de samenhang tussen de typen vragen in een survey en de visualisatie- en analysemogelijkheden?

Inschrijving geopend
September | Verslagen & presentaties

September | Verslagen & presentaties

September 2021 | Tijdens de laatste bijeenkomst duiken we dieper in op de mogelijkheden van StoryMaps. Gebruik een StoryMap om lesinhoud en opdrachten bij uw leerlingen over te brengen, maak voor leerlingen een virtuele excursie of laat leerlingen zelf hun onderzoeksresultaten met tekst, foto’s en natuurlijk kaarten presenteren met een StoryMap.

Inschrijving nog niet geopend