Skip to Content

Esri Connect

23-25 april 2024

Beatrixgebouw Utrecht

Samen bouwen aan een slimme en duurzame wereld

Plenair staan we stil bij de centrale boodschap van Esri Connect: het verbinden van mensen en organisaties die (samen) werken aan een slimme en duurzame wereld aan de hand van de geografische benadering. We brengen in het plenaire programma business en techniek samen. Het programma is één aaneensluitend verhaal wat van een hoger abstractieniveau over o.a. de maatschappelijke opgaven steeds concretere wordt richting de technologie naarmate de dag vordert.

Op woensdag 24 en donderdag 25 april delen we tal van verhalen over mensen en organisaties die samen bouwen aan een slimme en duurzame wereld. Het plenaire programma van Esri Connect bevat inspirerende presentaties over de belangrijkste maatschappelijke opgaven. Klimaatadaptatie, energietransitie, de woningbouwopgave, vergrijzing en technologische veranderingen komen allemaal aan bod. Het belooft een programma te worden vol inzichten, praktische voorbeelden en oplossingen waar uw organisatie ook mee aan de slag kan.

Van het plenaire programma is geen livestream. Het is dus niet mogelijk om het plenaire programma online te volgen. 

Benieuwd naar het volledige programma van zowel de woensdag als de donderdag?

Bekijk hier het hele programma

Plenair programma - woensdag 24 april

Op woensdag 24 april mogen we meerdere inspirerende sprekers verwelkomen op het podium van het Beatrix Theater.

Gemeente Hilversum

Gemeente Hilversum vertelt ons over de reis die de gemeente doormaakt om grip te krijgen op de maatschappelijke opgaven. Ze delen hun zoektocht naar de synergie tussen verschillende vraagstukken en ketenpartners en tonen aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe zij opgavegericht en datagedreven werken aan hun digitale stad. 

Marijke Visschedijk, programmamanager digital transformatie en datagedreven sturing Gemeente Hilversum
Femke Migchelbrink, dataregisseur Gemeente Hilversum

Mourik

Bij Mourik ontdekken we het belang van strategische partnerschappen bij het aanpakken van complexe projecten. Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma werkt Mourik, samen met haar ketenpartners, op een innovatieve manier aan dijkbescherming. Mourik schetst de impact van deze samenwerking en hoe de geografische benadering een belangrijke rol speelt zowel in de ontwerp, realisatie als beheerfase van een project.

Rienk Zijlstra, GIS-specialist Mourik
Arjan van Wingerden, manager business en IT Mourik

Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg deelt met ons hun visie op Cloud- en data-strategie. Ze illustreren hoe organisaties zich kunnen voorbereiden op grote maatschappelijke opgaven en hoe de gemeente flexibel en effectief blijft omgaan met toekomstige vraagstukken.

Michael Geerlings, afdelingshoofd data-informatietechnologie Gemeente Tilburg

PWN

Drinkwaterbedrijf PWN bouwt verder op die boodschap en benadert hem vanuit de kennismanagement hoek. Bij PWN staat “een leven lang leren” erg hoog op de agenda. De belangrijkste schakel bij het inzetten van technologie is en blijft de mens. Aan de hand van trainingen, innovatieve sessies en workshops, zorgt PWN ervoor dat die schakel altijd up-to-date blijft. 

Kelly Hoogeland - Kerssemeeckers, GIS-specialist/developer PWN

Blue Team Intelligence en Veteranen Search Team

Doorheen het plenaire programma laat Esri Nederland nieuwe innovaties en toekomstige ontwikkelingen binnen ArcGIS Online, ArcGIS Pro en ArcGIS Enterprise zien met de hulp van onder andere Blue Team Intelligence en het Veteranen Search Team.

Bas Ooink, Blue Team Intelligence
Dennis van der Kraats, Veteranen Search Team

Technologische ontwikkelingen

Er wordt ingezoomd op onder andere Cloud Architecturen. We zien voorbeelden van de ontwikkelingen op gebied van Web Editing, wat een grotere groep mensen in staat stelt om, applicatie-onafhankelijk, data toe te voegen en te verbeteren. Ook kijken we naar standaard koppelingen en integraties, wat een cruciale rol speelt bij de overgang naar cloud-gebaseerde technologie. 

Diverse sprekers Esri Nederland

Wetterskip Fryslân

Marcel en Stefan gaan in op de uitdagingen waar waterschappen voor staan. Met extremere weersomstandigheden, van hete droge zomers tot natte winters en toenemende wateroverlast, gekoppeld aan de zeespiegelstijging, wordt het steeds duidelijker dat we ons waterbeheer anders moeten gaan organiseren.  In deze context speelt data een cruciale rol. Een essentiële voorwaarde hiervoor is het actueel houden van de kernregistraties, waarbij GeoAI een steeds belangrijkere rol speelt. 

Marcel Adema, GIS specialist Wetterskip Fryslân
Stefan de Jong, data scientist Wetterskip Fryslân

Plenair programma - donderdag 25 april

Op donderdag 25 april openen we plenair de dag met een kort programma vol inspirerende, datagedreven praktijkverhalen.

BAM

BAM schetst de kracht van digitalisering bij het verduurzamen van de bouw- en infrastructuursector. Ze zien digitalisering als een cruciaal component om verduurzamingsinspanningen zichtbaar te maken. BAM legt de focus op een gezamenlijk inzet voor duurzaamheid, mét hun ketenpartners, en neemt hierin het voortouw om duurzame keuzes toegankelijk te maken.

Sander den Blanken, directeur BAM Infra Nederland

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag neemt ons mee in hun Datalab: een innovatieve samenwerkingsvorm waarbij verschillende (data)bronnen, afdelingen en inzichten met elkaar gecombineerd worden om concrete uitdagingen aan te pakken. 

George Ongkiehong, adviseur energietransitie Gemeente Den Haag
Antoine Gribnau, adviseur geo-informatie Gemeente Den Haag

Ohpen Ingenieurs

We sluiten dit korte ochtenddeel af met Ohpen Ingenieurs en een inspirerend verhaal over burgerparticipatie aan de hand van een ‘Serious Game’. 

Sietse de Haan, GIS-specialist Ohpen Ingenieurs
Bonno van Wezel, adviseur energietransitie Ohpen Ingenieurs

Waardevolle verbindingen

Esri Connect wordt een event waar we niet alleen leren van elkaar, maar ook bouwen aan waardevolle verbindingen tussen mensen en organisaties die werken aan een slimme en duurzame wereld. Met dit gevarieerde en inspirerende programma is er voor iedereen iets te ontdekken of te leren.

 

Motiveer uw deelname