GeoWeb Gebruikersdag

Dinsdag 14 februari 2023

Beatrixgebouw, Utrecht

Inschrijven

Programma GeoWeb Gebruikersdag

9.00 - 9.30 uurOntvangst en registratie
9.30 - 10.00 uurWelkom
Het is feest bij GeoWeb! In deze introductie heten we iedereen welkom en kijken we terug op 20 jaar GeoWeb. Ook nemen we de ontwikkelingen van het afgelopen jaar onder de loep en lopen we het programma door.
Sprekers: Marcel Steenis (Sweco) en René Colijn (Esri Nederland)
10.00 - 10.30 uurProRail MEET – Samen spoordefecten reducerenProRail MEET is het centrale punt waar kennis en kunde binnen ProRail samenkomen met het doel de kwaliteit en duurzaamheid van het spoor optimaal te houden. Samen met vakspecialisten berekent ProRail MEET de meetfrequenties voor spoor, wissels en bovenleiding. De meetdata helpt ProRail en aannemers met het onderhoud. Via GeoWeb wordt de informatie inzichtelijk gemaakt. In deze sessie wordt u meegenomen in het meetproces van ProRail en ervaart u hoe GeoWeb de zichtbare vertaling biedt van inhoudelijke vragen.
Sprekers: Stefan Berghuis (ProRail) en Gerrit-Jan van den Burg (Sweco)
10.30 - 11.00 uurPauze
11.00 - 11.30 uurRonde tafel: GeoWeb toen, nu en in de toekomstTijdens deze interactieve ronde tafel-sessie gaan experts Jeroen van Winden, Arjan Wilkens en Eric Straalman met elkaar in gesprek over GeoWeb in het verleden en in de toekomst. Behoudt GeoWeb met een continu evoluerend platform van ArcGIS dezelfde toegevoegde waarde? En in hoeverre zijn ontwikkelingen in ArcGIS geborgd in GeoWeb? Geef uw mening en stel al uw vragen met betrekking tot architectuurbeslissingen. Ontdek hoe de voordelen van de nieuwe GeoWeb-modules hierop aansluiten!
Sprekers: Eric Straalman (VertiGIS), Arjan Wilkens (Sweco) en Jeroen van Winden (Esri Nederland)
11.30 - 12.00 uurRoadmapIn deze sessie staan we stil bij ontwikkelingen die dit jaar in of rondom GeoWeb beschikbaar komen.
Sprekers: Marcel Steenis (Sweco) en René Colijn (Esri Nederland)
12.00 - 13.00 uurLunch
13.00 - 13.30Parallelsessie 1

Ontdek de unieke waarde van VertiGIS Studio Analytics en VertiGIS Inline
voor uw organisatie (Engelstalige sessie)

Deze sessie geeft praktisch inzicht in de unieke VertiGIS-technologie
en laat zien wat het u kan. Eerst kijken we naar VertiGIS Studio Analytics,
het nieuwste en meest complete monitoringplatform voor
inzicht in de ervaring van uw gebruikers met uw GIS. Vervolgens
bekijken we hoe VertiGIS Inline u helpt bij het visualiseren
van en eenvoudiger werken met de data die u gebruikt in
verschillende fasen van een project.

Sprekers: Vince Wruck (VertiGIS) en René Colijn (Esri Nederland)
Zaal 210

Wat is nieuw in GeoWeb Module Workflow en Viewer?

Met de module Viewer bouw je mooie en functionele 2D en 3D kaartapplicaties.
En met de module Workflow stroomlijn en automatiseer je complexe
werkzaamheden. Maar kent u ook al de nieuwste functies uit deze modules?
Na deze sessie is dat zeker wel het geval. Wat u mag verwachten?
Techniek, een stukje deep dive, maar vooral heel veel praktische demo’s
van de nieuwe mogelijkheden.

Sprekers: Ernst Eijkelenboom (Esri Nederland) en Yannick Mijnheer (Sweco)
Zaal 217

13.40 - 14.10Parallelsessie 2

Waterschap Rivierenland - Weginspecties met GeoWeb Module Mobile

Waterschap Rivierenland maakt op verschillende manieren gebruik
van GeoWeb. Dankzij de modules Viewer en Workflow kan iedereen
in de organisatie geo-informatie raadplegen en worden de brieven in
het schouwproces automatisch gegenereerd. Voor haar weginspecties
heeft de organisatie ook een slimme oplossing ontwikkeld. Daarover gaat
deze sessie. Een mooi voorbeeld uit de praktijk van de mogelijkheden die
de combinatie van GeoWeb Module Workflow en Mobile kunnen opleveren.

Spreker: Paul Homburg (Waterschap Rivierenland)
Zaal 210

Hoe stapt uw organisatie over naar de GeoWeb Module Viewer? Tips en tricks

In deze sessie maakt u kennis met de kracht van de Module Viewer.
Maar we vertellen u ook hoe u als organisatie slim overstapt van
de HTML5-viewer naar de Module Viewer. Met welke zaken moet
u rekening houden? Wat zijn handige tips en tricks? Na deze sessie
kunt u direct zelf aan de slag. 

Sprekers: Marina Bösche (Esri Nederland) en Bart Middelburg (Sweco)
Zaal 217

14.20 - 14.50Parallelsessie 3

VertiGIS Networks: specifieke toepassingen voor
leiding- en netwerkbeheer (Engelstalige sessie)

VertiGIS Networks biedt op GeoWeb gebaseerde oplossingen
die zijn toegespitst op het beheer van leidingen en netwerken.
Bijvoorbeeld voor nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, water),
telecommunicatie of riolering. VertiGIS Networks ontwikkelde voor
deze specifieke gebruikers intuïtieve toepassingen die ook nog
flexibel in te richten zijn. Een onmisbare sessie voor iedereen
die hiermee in de praktijk aan de slag wil gaan!

Spreker: Silvia Ryter (VertiGIS)
Zaal 217

GeoWeb Online: het GeoWeb-platform als een service

Het beheer van een GeoWeb platform vraagt om capaciteit binnen organisaties.
Gelukkig zijn er meerdere oplossingen om klanten te ontzorgen. Dit varieert
van het beheer van afzonderlijke sites tot het beheer van een compleet platform
voor ArcGIS- en GeoWeb Enterprise. In deze presentatie hoor je alles
over de opties die wij bieden met onze Azure Cloud-omgeving en
komen er voorbeelden aan bod van klanten die al gebruikmaken
van deze oplossingen.

Sprekers: Steven Schrauwen en Tom van der Meer (Sweco)
Zaal 210

15.00 - 16.00Borrel

Inschrijven GeoWeb Gebruikersdag

Schrijf nu in