Skip to Content

Marktpleinen


Wegens groot succes zijn de marktpleinen weer aanwezig op de Esri GIS Conferentie 2019. Op deze pleinen kunt u vragen stellen over een specifiek onderwerp aan Esri Nederland, maar ook aan organisaties gerelateerd aan de specifieke markt. Lees hieronder meer over de verschillende marktpleinen. 

Defensie & Veiligheid | Transport | Retail


Veiligheid- en incidentmanagement is van levensbelang in de industrie. Het is noodzakelijk om in het geval van actuele incidenten een duidelijk overzicht te hebben. Daarnaast is het belangrijk om de historische incidenten in kaart te brengen om hier patronen te ontdekken. Met het ArcGIS-platform kunnen terreinen en assets slimmer gemanaged worden. 

Weten waar iets is leidt tot inzicht. Dat geldt ook voor het logistieke proces. Inzicht krijgen in de locatie van mensen, processen en goederen zorgt ervoor dat u sneller kunt schakelen bij storingen. Met het ArcGIS-platform gebruikt u de kracht van Location Intelligence om assets te volgen van A tot Z, van productie tot bij de consument of van startpunt tot eindpunt. Zo kunt u proactief problemen benaderen, risico’s beter beheersen en datagedreven beslissingen maken. Ontdek hoe organisaties succesvol Location Intelligence inzetten om concurrentievoordeel te behalen, groei te stimuleren en processen efficiënter te laten verlopen.

Deelnemende organisaties plein zijn MarkLogic, 4orange en Esri Nederland.

Gemeenten


In de vraagstukken waar gemeenten mee te maken hebben (zoals klimaatverandering, mobiliteit of vergrijzing) speelt locatie een belangrijke rol. ArcGIS helpt u om beter inzicht te krijgen. Ook kunt u in ArcGIS samen met andere partijen en bewoners in de gemeente, werken aan oplossingen voor deze uitdagingen. Op dit plein kunt u vragen stellen aan uw collega-gemeenten of aan Esri-medewerkers. 

Deelnemende partijen plein:

 • Smart city (alleen woensdag)
 • Gemeente Tilburg (alleen donderdag)
 • Gemeente Den Haag (alleen donderdag)
 • Smart Zwolle Alliantie (alleen donderdag)
 • Esri Nederland

AEC | Industrie | Utility | Telecom


Overal om ons heen zijn assets die de samenleving op belangrijke onderdelen bedienen, zoals dagelijks vervoer, elektriciteit- en drinkwatervoorziening. Advies- en ingenieursbureaus, aannemers, telecombedrijven en water- en energiebedrijven werken samen om de kwaliteit van de infrastructuur op peil te houden of te verbeteren. Breng al uw assets in kaart voor het eenvoudige delen van informatie en het ontdekken van verborgen patronen.  

Op het marktplein kunt u vragen stellen aan Esri-medewerkers of organisaties uit uw branche. De thema’s op het plein zijn: Utility Network Management, Informatie delen, BIM & GIS, assetmanagement en digitale transformatie.

Deelnemende organisaties plein:

 • BAM Infraconsult
 • Entropia
 • Esri Nederland

Overheid


Overheden staan voor de uitdaging om slim om te gaan met grote vraagstukken die op ons land afkomen. Klimaatverandering, mobiliteit of vergrijzing vragen om beleid, een strategische aanpak en om samenwerken. Elke locatie heeft impact op de toepassing van het beleid. ArcGIS helpt om beter inzicht te krijgen. Ook kunt u in ArcGIS samen met andere partijen en bewoners in de omgeving, werken aan oplossingen voor deze uitdagingen. 

Deelnemende partijen plein:

 • Provincie Gelderland (alleen donderdag)
 • Rijkswaterstaat (alleen woensdag)
 • RUD Utrecht (alleen donderdag)
 • Waterschap Hollandse Delta (alleen donderdag)
 • Waterschap Rijn en IJssel (alleen woensdag)
 • Esri Nederland

Inschrijven Esri GIS Conferentie 2019

Schrijf nu in!