Skip to Content
Keynote Esri Nederland

Succesvol met GIS anno 2018

25 jaar Esri GIS Conferentie, 25 jaar verhalen over de kracht van GIS. 
Inzicht krijgen op basis van geografie en daardoor betere beslissingen nemen. De essentie van GIS is nog altijd dezelfde. Toch zijn er ook veranderingen ten opzichte van de beginjaren. We leven in een tijd van digitalisering en grote maatschappelijke opgaven. De schaal waarop GIS wordt ingezet is groter dan ooit.
Wat vraagt de huidige tijd van GIS professionals? Op welke manier kunnen organisaties en de samenleving nog meer profiteren van GIS? In deze presentatie deelt Bas Bijtelaar zijn ervaringen en visie.

Bas Bijtelaar - business manager centrale overheid 
Bas is een GISser in hart en nieren. Na zijn studie Sociale Geografie startte hij in zijn eerste baan met het digitaliseren van geodata en het ontwikkelen van GIS applicaties. Afwisselend bij de overheid en het bedrijfsleven heeft Bas daarna gewerkt als GIS adviseur, teamleider en programmamanager GIS. Binnen Esri richt Bas zich met zijn team op customer success management bij ministeries, provincies en waterschappen. Zijn drijfveer: samen maximale waarde halen uit GIS.

Keynote-presentatie woensdag 19 september

Keynote ODMH

Alles op de kaart bij ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) presenteert hoe de Web GIS-infrastructuur opgebouwd is en hoe deze wordt toegepast bij bouwtoezicht en advisering. ODMH is een van de eerste omgevingsdiensten die GIS integraal heeft ingebed in zijn informatievoorziening, waardoor alle informatie ook via de kaart vindbaar en bruikbaar is. ODMH zorgt zo voor een gelijke informatiepositie van medewerkers, opdrachtgevers, ketenpartners en, waar mogelijk, burgers en bedrijven. Ook voorziet ODMH toezichthouders tijdens controles van dezelfde informatie als op kantoor, bijvoorbeeld door ontsluiting van geo-informatie en documentaire informatie in apps.

Nol Witte - coördinator functioneel en gegevensbeheer
Nol is afgestudeerd als bodem- en geo-informatiekundige aan Wageningen Universiteit. Hij is sinds 2011 bij ODMH werkzaam als coördinator functioneel en gegevensbeheer. Dit cluster beheert onder meer het centrale zaak- en documentmanagementsysteem, diverse taakspecifieke applicaties en is verantwoordelijk voor de business intelligence en GIS-infrastructuur.  In 2017 won hij de GIS Pro Award voor zijn leidende rol binnen ODMH bij het optimaliseren van de meerwaarde van GIS en het op weg helpen van andere omgevingsdiensten bij het inzetten van GIS.

Keynote-presentatie op woensdag 19 september

Keynote Royal HaskoningDHV

Digitalisering als motor voor organisatie-ontwikkeling

Continu klaar staan voor de wereld van morgen is geen gemakkelijke opgave voor een organisatie. Inspelen op veranderingen en snel succesvol zijn vraagt toewijding en lerend vermogen. Royal HaskoningDHV heeft de digitale transitie omarmd en ziet een toekomst met ingenieurs- en adviesdiensten voor zich die sterk geconcentreerd zijn rond digitale producten. Wat hiervoor nodig is wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en een aantal basisprincipes toegelicht.

Frank Legters - Director Business Unit Transport & Planning Europe
Frank is zijn loopbaan gestart als verkeerskundig adviseur met verkeersmodellering en software-ontwikkeling als specialiteit. Om meer betrokken te raken bij integrale projecten en een internationale setting heeft hij 20 jaar geleden de overstap gemaakt naar Royal HaskoningDHV. Sinds 2009 heeft hij heel bewust de keuze voor het vak van ‘General Management’ gemaakt. Met een training bij Insead als kennisbron worden de krachten en de potentie van de adviseurs in zijn unit maximaal gefaciliteerd. Met als resultaat dat ontwikkelingen gefaciliteerd worden zoals iReport en Flowtack verkeersmanagement, winnaar van de vernufteling 2017. 

Keynote-presentatie op woensdag 19 september

Keynote Gasunie

GIS bij Gasunie

De Gasunie is een gasinfrastructuurbedrijf dat sinds jaar en dag staat voor veilig en betrouwbaar gastransport. Asset informatie management speelt hierbij een belangrijke rol. De versnelde energietransitie en de veranderde context van aardgas vraagt van Gasunie meer flexibiliteit, ook wat betreft de asset informatie voorziening. Met de invoering van een Asset Data Warehouse en Geoportaal 2.0 is hiertoe een solide fundament gecreëerd.

Jaco van der Quast - manager Operations Staf Geographic Competence Center
Ing. J.J. (Jaco) van der Quast (1960) is sinds oktober 2011 manager van de afdeling Operations Staf Geographic Competence Center bij de Nederlandse Gasunie. In deze functie is hij eindverantwoordelijk voor het leveren van hoogwaardige producten en diensten welke voorzien in de geografische informatiebehoefte van activiteiten met  betrekking tot het gastransportsysteem van de Nederlandse Gasunie. 

Keynote-presentatie woensdag 19 september

Keynote Universiteit Utrecht

GIS in het voortgezet onderwijs

GIS biedt veel mogelijkheden om uitdagend en relevant (aardrijkskunde)onderwijs op te zetten. Docenten zijn met name enthousiast over de mogelijkheden die ArcGIS Online en Survey123 for ArcGIS bieden om projecten op te zetten waarbij leerlingen data verzamelen in hun eigen omgeving en die data verwerken in GIS. Maar docenten geven ook aan dat ze dit erg lastig vinden, en daarbij hulp van een GIS professional kunnen gebruiken. En dat bent u! In deze presentatie laten we enkele succesvolle voorbeelden zien, en vertelt een aardrijkskunde docent over zijn ervaringen!

Tim Favier - Lerarenopleider en onderzoeker
Tim Favier (Universiteit Utrecht) is lerarenopleider en onderzoeker op het gebied van ICT in het aardrijkskundeonderwijs. Daarnaast ontwikkelt hij lesmethodes voor het voortgezet onderwijs.

Keynote-presentatie op woensdag 19 september

Keynote Esri Nederland

Over de grenzen

Een jubileum, een begrenzing in de tijd, vormt een uitstekende aanleiding om eens bij het ruimtelijke begrip ‘grens’ stil te staan. Geo-informatie kan niet zonder grenzen. Vaak introduceren we grenzen om zo een beter zicht op de werkelijkheid te krijgen. Tegelijkertijd begrenzen we zo ons beeld op diezelfde werkelijkheid. Grenzen zijn soms ‘exact’ en soms wat wazig, ze veranderen en vervagen. Dat geldt voor de grenzen tussen organisaties, tussen databronnen en technologie. Maar ook voor de grenzen tussen vakgebieden, onderwijs en onderzoek, studenten en professionals. Grenzen zetten aan het denken. Onze relatie met grenzen is paradoxaal. We lopen tegen grenzen aan, maar tegelijkertijd hebben we ze nodig om ons uit te dagen, om over grenzen heen te kunnen gaan. Deze presentatie verkent een aantal van deze uitdagingen. 

Jan Willem van Eck - Chief Research Officer 
Sinds begin dit jaar is Jan Willem verantwoordelijk voor de Esri-relatie met het onderwijs en de onderzoeksinstellingen. Als lid van het internationale Esri Education team van Esri ondersteunt hij de ontwikkeling van nieuwe lesmethodes met activerende werkvormen. Na het behalen van zijn BKO (Basiskwalificatie Onderwijs) geeft hij onder meer les bij UNIGIS Amsterdam, AUC en Aeres Hogeschool Almere. Jan Willem heeft een passie voor kennis en kaarten en schrijft graag van zich af op www.geografie.nl

Keynote-presentatie donderdag 20 september

Keynote Gemeente Rotterdam

Datagestuurd reinigen in Rotterdam

Rotterdam is de eerste gemeente in Nederland die datagestuurd de stad reinigt. Eerst reden de medewerkers een vaste route, maar dankzij een nieuwe aanpak wordt Rotterdam daar schoon gemaakt waar het nodig is. Datagestuurd reinigen gebeurt met behulp van Explorer for ArcGIS en Survey123 waarmee de buitenruimte dagelijks wordt geinspecteerd. Op deze manier wordt het schoonniveau van alle wijken geschouwd. Met de applicatie wordt vastgesteld op welke plaatsen de vervuiling het meest voorkomt en waar de inzet van medewerkers en middelen het hardst nodig is. Door deze gegevens te analyseren worden trends zichtbaar en kunnen er strategische voorspellingen gemaakt voor de toekomst.

Marianne Vogels - afdelingsmanager reiniging gemeente Rotterdam
Marianne werkt sinds 2016 met haar team aan de implementatie en doorontwikkeling van het datagestuurd reinigen.Als sociaal psycholoog is zij vooral geïnteresseerd in hoe je mensen betrekt in het veranderproces van het werken met data.

Christian Veldhuis - adviseur stedelijk beheer gemeente Rotterdam
Christian helpt collega's om ruimtelijke informatie slim toe te passen in hun dagelijkse werk. Daarbij stelt hij de klant centraal door vanuit hun perspectief naar oplossingen toe te werken.

Keynote-presentatie op donderdag 20 september 

Keynote Esri Nederland

Grenzen in technologie

Door trends die op ons afkomen verleggen we continue onze grenzen. Dit gaat zowel om nieuwe toepassingen van locatie informatie als om innovaties in technologie. In deze presentatie gaat Niels in op innovatie bij Esri, hoe we dit aanpakken en wat dit betekent. Voor ons als organisatie, voor de technologie die we maken en voor u als gebruiker van deze nieuwe mogelijkheden. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden zien we hoe technologische ontwikkelingen onze grenzen verleggen. Grenzen van kennis, vaardigheden en toepassingen van de technologie. 

Niels van der Vaart - product manager
Niels is sinds 2011 werkzaam bij Esri in Nederland. Op dit moment houdt hij zich als product manager bezig met de laatste ontwikkelingen in het ArcGIS-platform, technologische innovaties en het aansluiten van het productportfolio op de wensen van de Nederlandse markt.

Keynote-presentatie op donderdag 20 september

Keynote Over Morgen

Hoe wij data gebruiken om duurzame bedrijven te bouwen

En wat jij daarvan kunt leren. 

Duurzaamheid is al lang niet meer alleen idealistisch. Het is de economie van de toekomst en potentieel “big business”. Maar duurzaam ondernemen is niet makkelijk. Data toepassingen helpen om rendabele duurzame business te realiseren. 

Gerwin Hop - directeur
Ik ben zelf een ondernemer met een aantal duurzame bedrijven. Ik wil geld verdienen en tegelijkertijd de wereld beter maken. Cleantech biedt mij die mogelijkheid. Maar elke dag ervaar ik hoe moeilijk ondernemen in de cleantech-sector is. De overheid stelt duurzaamheidsdoelstellingen, maar is aan de andere kant een remmende factor. Banken zien nieuwe ontwikkelingen, maar zijn zeer terughoudend met financiering. Nog niet iedereen ziet het nut van duurzaamheid. Je moet dus zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen, want je krijgt maar één kans om het goed te doen. Data en datatoepassingen helpen bij het onderbouwen van de businesscase, het inzichtelijk maken van plannen en het betrekken van afnemers, financiers en samenwerkingspartners. Ik geef inzicht hoe wij met behulp van data (toepassingen) onze verschillende bedrijven opbouwen. Die voorbeelden geven inzichten en inspiratie voor jouw eigen praktijk. Hoe kan je meer bereiken met data, een beeld schetsen van een nog onbekende toekomst en stakeholders betrekken bij jouw opgave. 

Keynote-presentatie op donderdag 20 september

Keynote KPMG

Asset Decision Making: over de grenzen van bedrijfssilo's heen

Binnen bedrijven wordt geografische informatie op operationeel en tactisch niveau veelvuldig gebruikt; op strategisch niveau echter worden kaarten binnen de besluitvorming nog vaak onderbenut.  Eén van de onderliggende oorzaken zijn de silo’s binnen bedrijven die er voor zorgen dat data, ideeën en inzichten te weinig met elkaar gedeeld worden. KPMG heeft als dienstverlener binnen het domein van Asset Management enkele technieken, concepten en widgets ontwikkeld waardoor de toegevoegde waarde van geografische data voor alle stakeholders binnen en buiten een organisatie zichtbaar wordt.  Het implementeren van deze technieken, concepten en widgets zorgen er voor dat digitale kaarten en het ArcGIS-platform meer dan ooit de (strategische) besluitvorming faciliteert én beter maakt.

Thomas De Ruyck - director KPMG Global Asset Management Competence Center

Steve Engels - Manager bij het KPMG Global Asset Management Competence Center 

Keynote-presentatie op donderdag 20 september

Inschrijven Esri GIS Conferentie

Schrijf nu in

Programma Esri GIS Conferentie

Bekijk het volledige programma