Skip to Content

Call for presentations


Voorwaarden presentatievoorstel

Op basis van onderstaande voorwaarden nodigen we u graag uit een voorstel in te sturen. Wat verwachten wij van u:

 • Uw presentatievoorstel sluit aan bij één van thema's.
 • Uw presentatievoorstel is gebaseerd op een presentatie van maximaal 30 minuten (incl. discussie en vragen/antwoorden na afloop van uw presentatie).
 • Een concrete gebruikerservaring, beschreven op basis van onderstaande punten:
  • Omschrijving probleem/project.
  • Oplossing beschrijven. Wat is het raakvlak met ArcGIS (met welke onderdelen en wordt het portaal gebruikt)?
  • Resultaatomschrijving: wat heeft het kwalitatief en/of kwantitatief opgeleverd.
  • Beschrijven waarom het interessant is voor de deelnemers van de Esri GIS Conferentie (wat kunnen ze er van leren?).
 • Niet gericht zijn op promotie van eigen producten en/of diensten.
 • Actueel zijn en geen herhaling van eerdere presentaties.
 • De presentatie moet gezamenlijk met de klant/gebruiker gegeven worden. Let op: de klant/gebruiker moet akkoord en beschikbaar zijn om de presentatie te geven op woensdag 22 september en donderdag 23 september 2021.
 • De deadline voor het insturen van uw presentatievoorstel is vrijdag 16 april 2021. Let op: wanneer uw presentatie wordt opgenomen in het programma worden de titel, de tekst en de biografie gebruikt op de website en in de app.

 

Call for presentations