Skip to Content

Call for presentations


Het insturen van een presentatievoorstel is niet meer mogelijk. Op dit moment worden alle inzendingen beoordeeld. De inzenders worden uiterlijk 17 mei op de hoogte gesteld van de uitkomst.  

Voorwaarden presentatievoorstel

Op basis van onderstaande voorwaarden nodigen we u graag uit een voorstel in te sturen. Wat verwachten wij van u:

 • Uw presentatievoorstel sluit aan bij één van thema's.
 • Uw presentatievoorstel is gebaseerd op een presentatie van maximaal 30 minuten (incl. discussie en vragen/antwoorden na afloop van uw presentatie).
 • Een concrete gebruikerservaring, beschreven op basis van onderstaande punten:
  • Omschrijving probleem/project.
  • Oplossing beschrijven. Wat is het raakvlak met het ArcGIS-platform (met welke onderdelen van het platform en wordt het portaal gebruikt)?
  • Resultaatomschrijving: wat heeft het kwalitatief en/of kwantitatief opgeleverd.
  • Beschrijven waarom het interessant is voor de deelnemers van de Esri GIS Conferentie (wat kunnen ze er van leren?).
 • Niet gericht zijn op promotie van eigen producten en/of diensten.
 • Actueel zijn en geen herhaling van eerdere presentaties.
 • De presentatie moet gezamenlijk met de klant/gebruiker gegeven worden. Let op: de klant/gebruiker moet akkoord en beschikbaar zijn om de presentatie te geven op woensdag 18 en/of donderdag 19 september.
 • De deadline voor het insturen van uw presentatievoorstel is maandag 15 april 2019. Let op: wanneer uw presentatie wordt opgenomen in het programma worden de titel, de tekst en de biografie gebruikt op de website en in de app.

 

Inschrijven is nog niet geopend

Hou me op de hoogte