Datagedreven inzicht krijgen


Met artificial intelligence & data science kunnen de verschillende datastromen efficiënt omgezet worden tot een bruikbaar inzicht en meerwaarde voor de organisatie. Denk hierbij aan het detecteren en classificeren van objecten, het clusteren van gebeurtenissen en voorspellen.

Hieronder vindt u:

  • Inspirerende sessies die betrekking hebben op ontwikkelingen van technologie, diensten en opleidingen. 
  • Een klantverhaal
  • Een formulier om tijdens de EGC een oriënterend gesprek aan te gaan over één van onze producten. 

Interessante sessies

Woe. 15:00 — 15.30
Woe. 15:00 — 15.30

Waarde uit data

Organisaties beschikken over steeds meer eigen en open data. Deze data kan waardevolle inzichten verschaffen over wat er gebeurt of is gebeurd (descriptive). Er kan nóg meer waarde gecreëerd worden door te achterhalen waaróm iets is gebeurd (diagnostic), wat er gaat gebeuren (predictive) en hoe dit beïnvloed kan worden (prescriptive). De waarde die uit data gehaald wordt, neemt daarmee toe, maar de complexiteit ook. Hoe pak je dit aan en wat komt er bij kijken?

Do. 13:15 — 13:45
Do. 13:15 — 13:45

Snel de conditie van de infra zien

Spoorstaat laat met één druk op de knop zien wat de conditie van de infra is. Niet alleen de conditie in het verleden en heden. Maar nu ook inzicht in de toekomst met big data en machine learning. In deze presentatie vertelt Jacco hier meer over.

Do. 13:15 — 13:45
Do. 13:15 — 13:45

Gebruik van AI in ArcGIS

De ontwikkelingen op het gebied van AI stellen u in staat om via machine learning en deep learning binnen ArcGIS tijdrovende en arbeidsintensieve vraagstukken met een ruimtelijke component te automatiseren en op grote schaal op te lossen. In deze sessie vertellen we u meer over de laatste ontwikkelingen op dit vlak en laten we zien hoe u dit binnen de mogelijkheden van ArcGIS kunt toepassen en kunt integreren binnen uw bestaande GIS-processen.

Do. 14:00 — 14:30
Do. 14:00 — 14:30

Deep Learning in de provincie

Het verkrijgen van inzicht uit rasterdata is waardevol voor diverse provinciale opgaven. Door Deep Learning-technologie in te zetten, worden patronen zichtbaar en worden veranderingen in de ruimte in beeld gebracht. Anja en Johan (Provincie Fryslân) presenteren voorbeelden van het succesvol inzetten van Deep Learning in de praktijk en de meerwaarde die dit biedt voor de provincie.

Do. 15:00 — 15:30
Do. 15:00 — 15:30

Datagedreven Meldingen Openbare Ruimte

De BAR-organisatie heeft een signaalafhandelings-oplossing bedacht voor het melden en afhandelen van klachten in de openbare ruimte. Meldingen worden ingewonnen met behulp van ArcGIS Survey123 en afgehandeld met ArcGIS Collector. De gebruikerservaring wordt aangepast naar de wensen en eisen van de organisatie en wordt gecombineerd met data uit interne systemen. Hierdoor kan operationeel goed overzicht worden gehouden en op tijd worden bijgestuurd. Een data gedreven organisatie is geboren.

Do. 15:00 — 15:30
Do. 15:00 — 15:30

Imagery in ArcGIS

Of het nu gaat om satellietbeelden, luchtfoto's, drone-imagery of oriented imagery, de ontwikkelingen op het gebied van imagery gaan razendsnel. Kom in deze sessie meer te weten over recente nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden.

GeoAI helpt Wetterskip Fryslân een stap verder


Veilig, voldoende en schoon. Dat is de leus van de Nederlandse waterschappen: ze zuiveren het water, houden de watervoorziening op peil en zorgen ervoor dat het land droog blijft. Wetterskip Fryslân zet sinds kort Geospatial Artificial Intelligence (GeoAI) in bij de werkprocessen rondom de illegale dempingen en de najaarsschouw. GeoAI maakt het mogelijk het werkproces te versnellen en betere keuzes te maken.

 

Ga met ons in gesprek


Wilt u tijdens de Esri GIS Conferentie met één van onze experts in gesprek om de mogelijkheden binnen uw organisatie te bekijken?

Plan dan via onderstaand formulier een tijdslot in op woensdag 22 of donderdag 23 september.