Digitale transformatie


Organisaties ontdekken wat de digitale transformatie voor hen betekent. De voordelen van deze verandering worden steeds zichtbaarder in het bestaande werk. De digitale transformatie heeft technologisch, organisatorisch en maatschappelijk gezien grote impact. Het omarmen en meebewegen met de technologische ontwikkeling leidt bovendien tot nieuwe processen en nieuwe dienstverlening. De aanwezigheid van meer data, betere sensoren en nieuwe technologie biedt voortdurend nieuwe kansen.

Hieronder vindt u:

  • Inspirerende sessies die betrekking hebben op het thema.
  • Een klantverhaal
  • Een formulier om tijdens de EGC een oriënterend gesprek aan te gaan over één van onze producten. 

Interessante sessies

Woe. 13:15 — 13:45
Woe. 13:15 — 13:45

Smart Mobility Inno Hub

De “Smart Mobility Inno Hub” is een platform/community voor mobiliteit-innovators, gemaakt in ArcGIS Online. Rijkswaterstaat ontwikkelt op deze manier (samen met overheden, bedrijven/startups en onderwijs) nieuwe IT-toepassingen, dashboards en apps op het gebied van Smart Mobility. In deze presentatie staan “Concept naar App” en “open data als brandstof voor open innovatie” centraal.

Woe. 14:00 — 14:30
Woe. 14:00 — 14:30

Digital Twin in Campusbeheer

TU Delft wil een helder beeld creëren van de campus. Wat is waar? Hoe kom je daar? Hoe druk is het? Waar is onderhoud nodig? Hiervoor is niet alleen een integraal model van de hele campus nodig, zowel binnen als buiten de gebouwen, maar ook waar mensen of uzelf zich bevinden. TU Delft, CGI Nederland en Esri Nederland onderzoeken onder andere met een MSc Geomatics Synthesis-project hoe dit project kan worden gerealiseerd en welke bijdrage ArcGIS Indoors hieraan kan leveren. In deze presentatie gaan zij hier dieper op in.

Woe. 15:00 — 15:30
Woe. 15:00 — 15:30

Telenet showcase van Digital Twin

In deze presentatie vertelt Telenet hoe het bouwen van een Digital Twin op Esri-technologie heeft gezorgd voor betere inzichten in het eigen telecommunicatienetwerk. Met als gevolg; minder downtime. De unieke integratie van het Physical en Active inventory, gecombineerd met real-time Networkmining probes, leidde tot de geboorte van Marlin Digital Twin.

Do. 13:15 — 13:45
Do. 13:15 — 13:45

Cloud-native werken: wat betekent dat?

Cloud providers zoals MicroSoft Azure, Amazon Web Services en Google Cloud Platform bieden veel meer mogelijkheden dan alleen hosting. We spreken van "cloud native" als applicaties worden ontworpen om de mogelijkheden van de cloud te benutten, met bijvoorbeeld microservices, containers en serverless functions. In deze sessie gaan we in op de mogelijkheden voor cloud native werken op GIS-gebied en op ontwikkelingen op dat gebied in ArcGIS, zoals ArcGIS Enterprise on Kubernetes.

Do. 13:15 — 13:45
Do. 13:15 — 13:45

Voorlichtingssessie EGPP

Wilt u weten hoe GIS breed ingezet kan worden in de organisatie en wilt u zelf de brug slaan tussen techniek en de business? Dan is het Esri GIS Professional Programma echt iets voor u! Het Esri GIS Professional Programma is een intensieve parttime opleiding, waarin de deelnemers in negen maanden opgeleid worden tot een breed georiënteerde GIS-professional. Tijdens deze voorlichtingssessie bespreken we de inhoud van het Esri GIS Professional Programma en staan wij klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Do. 14:00 — 14:30
Do. 14:00 — 14:30

Sturing geven aan GIS-ontwikkelingen

De afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen in en rondom ArcGIS hard gegaan. Er zijn veel nieuwe technische ontwikkelingen en het gebruik van het ArcGIS wordt steeds breder binnen uw organisatie. Hoe zorgt u dat u sturing kunt geven aan de GIS- ontwikkelingen om uw organisatie optimaal te ondersteunen en dat ArcGIS optimaal beheerd en benut wordt?

GIS helpt bij ontwikkeling van uitvoerder naar adviseur


De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht heeft de ambitie om zich steeds meer van uitvoeringsinstantie naar adviseur te ontwikkelen voor de aangesloten gemeenten en de provincie. De omgevingsdienst heeft daarvoor veel energie gestoken in de toepassing van geo-informatie in de organisatie met een Web GIS van Esri. Binnen korte tijd heeft het de organisatie veel gebracht: efficiënter werken en gerichte toezicht en handhaving wordt mogelijk. Hun advies aan andere omgevingsdiensten: begin met geo-informatie, maar probeer het in kleine stapjes te doen. Bij elke stap kun je dan aantonen dat het een verbetering van je werkproces is, en dat zorgt voor draagvlak.

Ga met ons in gesprek


Wilt u tijdens de Esri GIS Conferentie met één van onze experts in gesprek om de mogelijkheden binnen uw organisatie te bekijken?

Plan dan via onderstaand formulier een tijdslot in op woensdag 22 of donderdag 23 september. LET OP: selecteer altijd eerst een thema/services. Hierna worden de boekbare tijden pas beschikbaar.