Plenair programma


Er zijn diverse interessante keynotepresentaties in het ochtendprogramma van de Esri GIS Conferentie. Woensdag 22 september staat in het teken van het thema samenwerken. Keynotes vertellen hoe GIS heeft bijgedragen aan een betere samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie. Donderdag 23 september staat in het teken van het thema innovatie. Hieronder vindt u meer informatie over alle presentaties van het ochtendprogramma. 

Woensdag 22 september

De eerste dag van de Esri GIS Conferentie staat in het teken van het thema samenwerken. Keynotes vertellen hoe GIS heeft bijgedragen aan een betere samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie. Oscar Zwiers en Kaj Visser van Alliander presenteren het Digitaal Platform Planvorming. Rick Lormans (Dura Vermeer) en Peter Staats (Waterschap Drents Overijsselse Delta) vertellen over hoe je een dijkversterking dwars door Zwolle organiseert. Maarten van der Ploeg van RIWA-Maas spreekt over de Atlas van een Schone Maas. En Merijn Tinga, de Plastic Soup Surfer, heeft een inspirerend verhaal over zijn strijd tegen vervuiling en de plastic soep.

Alliander
Alliander

Digitaal Platform Alliander

Online omgeving voor informatiedeling en samenwerking

Het Digitaal Platform is de online omgeving van Alliander voor informatiedeling en samenwerking met interne en externe stakeholders. De energietransitie vereist dat stakeholders meer dan ooit gaan samenwerken en keuzes maken in het vormgeven van het integrale energiesysteem van morgen. Het Platform is een middel om op basis van informatieproducten de samenwerking en gezamenlijke strategievorming en de keuzes die gemaakt moeten worden te faciliteren. In deze keynote wordt u meegenomen in het waarom en de kracht van het Platform. En wat er komt kijken bij de ontwikkeling en implementatie ervan. 

Kaj Visser (Architect) en Oscar Zwiers (Business Developer)
Kaj Visser is Lead IT en Architect bij Alliander en werkzaam binnen de afdeling die verantwoordelijk is voor de asset registratie en GIS platformen. Oscar Zwiers is business developer bij Alliander en werkzaam bij de afdeling Planvorming.

Lees meer over Kaj en Oscar:

Dura Vermeer & WDOD

Stadsdijken Zwolle, eenvoudige aanpak van een complexe opgave

Hoe organiseer je een dijkversterking dwars door de stad ? Een traject met zware industrie, een woonwijk en een Natura 2000 gebied kenmerkt de complexe context van het project Stadsdijken Zwolle. Waterschap Drents Overijsselse Delta koos ervoor deze complexiteit te lijf te gaan met krachtige eenvoud. Samen met Dura Vermeer, Ploegam, TAUW, Fugro en H+N+S++ vormt het Waterschap het Dijkteam Zwolle. In een volledige geïntegreerde organisatie wordt de planuitwerking van dit project gerealiseerd. In de twee-fasen-aanpak wordt het project hierna basis van open begroting door Dura Vermeer en Ploegam ook uitgevoerd. Consistent informatiemanagement blijkt een van de pijlers onder dit succes. Eén stroom van informatie samen met één partij die het resultaat ook zélf waar gaat maken levert de opdrachtgever de laagste kosten en het minste risico.

Rick Lormans (Projectmanager, Dura Vermeer) en Peter Staats (Realisatiemanager, Waterschap Drents Overijsselse Delta)
Rick Lormans werkt al 15 jaar in de aannemerij met geïntegreerde contractvormen en acteert graag in een projectomgeving op het snijvlak van techniek en proces. Peter Staats is een groot deel van zijn werkzame leven actief geweest in de civiele aannemerij. Voor een belangrijk deel op het grensvlak van vraag en aanbod.

Lees meer over Rick en Peter:

RIWA-Maas

De Atlas van de Schone Maas

Samen voor elkaar krijgen wat alleen niet lukt!

Het verhaal van de rivier de Maas is een verhaal van extremen. Hoogwater en droogte hebben beide een grote invloed op ons leven. Dat de Maas een bron voor drinkwater van 7 miljoen mensen is, weten velen niet. Hoe deze bron het beste beschermd kan worden is weten welke stoffen er waar in de Maas terecht komen. Deze zoektocht naar informatie heeft helaas niet het gewenst resultaat opgeleverd, van transparantie bleek geen sprake. Een unieke samenwerking tussen waterbedrijven, waterschappen en het Rijk brengt hier gelukkig verandering in: Samenwerken aan de Atlas van de Schone Maas, deze laat zien wat de invloed van de omgeving op de waterkwaliteit is en welke informatie nu nog ontbreekt. 

Maarten van der Ploeg (directeur)
Maarten van der Ploeg behartigt als directeur van RIWA-Maas de belangen van Nederlandse en Belgische waterbedrijven die de Maas gebruiken als bron voor drinkwater van 7 miljoen mensen. RIWA verzamelt, beoordeelt en verspreidt gegevens over de waterkwaliteit van de Maas. Een belangrijke invalshoek is het verkrijgen van inzicht in welke stoffen waar in het Maasstroomgebied geloosd worden die een risico voor de drinkwatervoorziening kunnen vormen.

 

Plastic Soup Surfer

Plastic Soup Surfer: hoe jij verschil kunt maken

Bioloog en kunstenaar Merijn Tinga, alias de Plastic Soup Surfer, onderneemt sinds 2014 bijzondere expedities om aandacht te vragen voor het wereldwijde plastic probleem. Zo surfte hij langs de Nederlandse Noordzeekust op een kitesurfboard en peddelde hij de Rijn af op een supboard, beide gemaakt van plastic zwerfaval. Zijn acties leiden tot concrete resultaten; vanaf 1 juli 2021 is er statiegeld op kleine plastic flesjes. In zijn presentatie neemt hij ons mee op zijn avontuur. Hij vertelt hoe hij als eenling het verschil maakt. En hoe de community & de kaart hem helpen in zijn expedities. 

Merijn Tinga (visual artist / biologist / surfer)
Lees hier het inspirerende verhaal van Merijn Tinga  

Donderdag 23 september

Het ochtendprogramma van de tweede dag in het teken van het thema innovatie. Deze ochtend vertelt Erwin Rademaker van Havenbedrijf Rotterdam over de toepassing van Container 42. Daarna presenteert Rob Broekman van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over het gebruik van drones in de shift van zintuigelijke naar digitale waarnemingen. Helena Jacobi en Marcel Adema van Wetterskip Fryslân spreken over de aanpak van innovatie binnen hun organisatie en GeoAI. Tot slot presenteert Niels van der Vaart van Esri Nederland over innovaties in technologie en in het bijzonder Digital Twins. 

Havenbedrijf Rotterdam NV

Container 42 – De slimste container ter wereld

Havenbedrijf Rotterdam heeft verregaande digitale ambities. Een slimme digitale haven is nodig om allerlei toekomstige uitdagingen, zoals autonome schepen en de energietransitie naar duurzame energiedragers bijvoorbeeld, mogelijk te maken. Een rode container met het nummer 42 symbool staat symbool voor deze slimme en innovatieve haven van de toekomst. 

Erwin Rademaker (programma manager digitale innovatie)

 

NVWA

Van zintuigelijke naar digitale waarnemingen met Remote Sensing

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) houdt zicht dagelijks bezig met de veiligheid van voedsel, consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Het belang van en de vraag naar inspecties groeit snel. Het is daarom essentieel om over te stappen van zintuigelijke waarnemingen naar digitale waarnemingen. Drones in combinatie met GIS maken het werk van de NVWA effectiever en efficiënter. De inspecteur kan risicogericht en kennisgedreven naar de juiste locatie . Rob Broekman vertelt en laat zien in deze keynotes met welke innovaties hun toezicht een hoge vlucht neemt.

Rob Broekman (verantwoordelijke voor Remote Sensing & Data acquisitie)
Rob Broekman is na zijn studie direct gestart bij ABAB als Agrarisch Adviseur, vervolgens is hij gaan werken bij de Algemene inspectie Dienst (AID). Vanaf 2012 is hij werkzaam bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA en is in 2017 naast zijn reguliere functie gestart met het project Drones welke in september 2018 succesvol is ondergebracht bij een nieuw opgerichte afdeling Handel & Digitaal Toezicht, waar Rob verantwoordelijk is voor het onderdeel Remote Sensing & Data acquisition. Tevens is hij Accountable Manager van het Droneteam en zelf ook RPA-L gecertificeerd. Rob houdt ervan om te experimenteren met (nieuwe) technieken om ons toezicht efficiënter én beter te maken, bij voorkeur in samenwerking met andere partijen en natuurlijk de eindgebruiker.

Wetterskip Fryslân

Tûk Wetterskip Fryslân

Tûk = Fries voor handig, bedreven, bekwaam

We gaan terug in de tijd. In 1200 werden de eerste waterschappen gevormd. Het oudste overheidsorgaan in Nederland. De veranderingen volgen elkaar in rap tempo op, maar de kernfuncties (veiligheid, voldoende en schoon water) blijven. Maar door klimaatverandering, wetgeving en de veranderende samenleving moeten we de kernfuncties op een slimmere manier aanpakken. Dit heeft gevolgen voor de manier van werken. We gaan van een traditionele en hiërarchische organisatie naar een netwerkorganisatie, waar de invloed van automatisering en robotisering een steeds sterkere rol gaat spelen. Vanuit het programma Digitale Transformatie sturen we op 5 doelen die we in 2024 gerealiseerd willen hebben. Wat zijn de succesfactoren? En hoe krijg je iedereen hierin mee?

Helena Jacobi (Programmamanager Digitale Transformatie) en Marcel Adema (Data Scientist)
Helena Jacobi is een bouwer, netwerker en een verbinder. Zij heeft 20 jaar ervaring met het leiden van complexe programma’s en projecten bij overheden. Marcel Adema is een vooruitstrevende denker. Als data scientist houdt hij zich binnen het programma Digitale Transformatie bezig met de vraag hoe nieuwe technologie verder kan helpen bij de uitdagingen van Wetterskip Fryslân in deze snel veranderende tijd.

Lees meer over Helena en Marcel:

Esri Nederland

Geografische benadering voor digital twins

Actuele thema’s zoals energietransitie, woningbouwopgave en klimaatadaptatie wedijveren met elkaar om ruimte en middelen. De geografische benadering biedt een holistische aanpak waarmee deze thema’s in samenhang en in samenwerking geanalyseerd kunnen worden. Binnen de geografische benadering wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van modellen die we digital twins noemen. Digital twins helpen ons bij het organiseren van historie, het krijgen van een blik op de actuele situatie én het simuleren, experimenteren en uitwerken van toekomstscenario’s. In deze presentatie gaan we in op verschillende perspectieven op digital twins binnen de geografische benadering. Ten eerste zijn er diverse geografische informatiebronnen die we kunnen gebruiken bij het opbouwen van digital twins. Daarnaast tonen we technologische innovaties zoals reality capture, BIM en GIS integratie en realtime gegevensverwerking de ontwikkeling van digital twins versnellen. Bovenal we gaan in op toepassingen van digital twins in de praktijk en hoe daarbij de geografische benadering helpt om tot inzichten te komen. 

Niels van der Vaart (manager innovatie en portfolio ontwikkeling)
Niels van der Vaart heeft een achtergrond in sociale geografie en geo-informatie. Niels heeft meer dan 15 jaar ervaring met het werken met Esri-technologie en houdt zich bezig met de laatste technologische innovaties in en om ArcGIS. Tevens heeft hij een gastaanstelling bij de TU Delft.