Skip to Content

Esri GIS Conferentie

21 en 22 september 2022

Rotterdam, Postillion Hotel & Convention Centre WTC

Plenair programma - woensdag

Er zijn diverse interessante keynotepresentaties in het ochtendprogramma van de Esri GIS Conferentie. Tijdens het ochtendprogramma van woensdag 21 september hoort u verhalen van organisaties die samen met elkaar opgaven aanpakken. Keynote-sprekers nemen u mee in de reis die hun organisaties doormaken, de uitdagingen waar ze voor staan en de toegevoegde waarde van GIS.

Hieronder vindt u meer informatie over alle presentaties van het ochtendprogramma.

Samenwerken aan Veiligheid en Innovatie

Rondom de Nijmeegse Vierdaagsefeesten is een Digital Twin-fieldlab gestart om innovatie zinvol in te gaan zetten bij grote evenementen. Niet alleen om ze veiliger te maken maar ook om het proces er naartoe digitaal veel beter te ondersteunen. Bij grote evenementen zoals de Nijmeegse Vierdaagse- marsen en -feesten zijn veel partijen betrokken, die allemaal hun eigen informatievoorziening opbouwen en vooral pdfjes uitwisselen. Deze zomer zijn de eerste innovaties getest tijdens de Vierdaagse. We laten zien welke innovaties hebben plaatsgevonden, hoe we met de (3D-)informatie-uitwisseling omgaan en wat de uitdagingen in de samenwerking zijn.

Paul Geurts - Strategisch Informatie adviseur bij de gemeente Nijmegen en 
Nanco Oudejans - Operationeel Specialist bij de Landelijk Eenheid - Politie

Meer info Paul Geurts
Meer info Nanco Oudejans

Klimaatrisico's voor vastgoed: de Bouwinvest-case

Bouwinvest Real Estate Investors beheert vastgoedportefeuilles in Nederland en buitenland. Nu klimaatverandering steeds manifester wordt, beseft Bouwinvest management dat het inzicht nodig heeft in klimaatrisico's. Door interne GIS-expertise, openbare klimaatrisicodata en ArcGIS-technologie samen te brengen, zijn klimaatscans en ArcGIS  integraal onderdeel geworden van de Bouwinvest-bedrijfsprocessen. 

Bouwinvest werkt al meerdere jaren met ArcGIS, voor een trouwe maar kleine doelgroep. De grote doorbraak waarmee ArcGIS uit de schaduw kon treden, kwam toen zij een businessprobleem op managementniveau onderkenden dat zij met ArcGIS konden helpen oplossen. Dit kwam echter niet zomaar uit de lucht vallen. Het was het resultaat van een langdurig iteratief proces van het onderkennen van problemen waarmee Bouwinvest zich geconfronteerd ziet, het bouwen van concrete geo-informatieproducten en doorlopend controleren met alle betrokkenen of deze inderdaad bijdragen aan een oplossing van het probleem. 

Rutger de Koning - Product Owner GIS / BIM en Robert Mens - Geographical Information Analyst bij Bouwinvest

Meer info Rutger de Koning
Meer info Robert Mens

Rol van mbo’ers onmisbaar in gebruik van GIS

Functievereisten voor mbo-geschoold personeel zijn de afgelopen jaren veranderd en blijven dat in de wereld van digitalisering en automatisering de komende jaren ook doen. Deze verandering kan worden versneld of juist vertraagd door hoe mbo-opleidingen deze ontwikkelingen omarmen. Bij succesvol gebruik van GIS binnen bedrijven en organisaties mogen mbo’ers niet vergeten worden en is samenwerking met mbo-opleidingen een belangrijke stap. 

Arjan van Erk - Kerndocent & Opleidingscoördinator bij Yuverta
Arjan is als opleidingscoördinator verantwoordelijk voor het draaiende houden van de deeltijdopleiding bos- en natuurbeheer bij Yuverta MBO Velp, maar is daarnaast vanaf zijn beginjaren als docent al bezig met het beter laten aansluiten van GIS in het groene mbo-onderwijs. Binnen Yuverta adviseert hij collega’s over de mogelijkheden van de ArcGIS-technologie binnen de verschillende opleidingen en ontwikkelt hiervoor passend lesmateriaal. 

Landschap in verandering

Sinds kort is er veel publieke en politieke aandacht voor het landschap, door zorg over de sluipende teloorgang en de effecten van grote transities op de kwaliteit van het landschap.

De Monitor Landschap toont tweejaarlijks de verandering van het landschap. Hiermee wordt een objectieve basis gelegd voor 'het goede gesprek' tussen alle betrokken partijen en het volgen en bijsturen van beleid op verschillende niveaus.

In deze keynote zoomen we in op een specifiek stuk landschap: de Nederlandse Kust. Via het Kustpact werken overheden, natuurorganisaties en strandondernemers aan het creëren van een balans tussen de ontwikkeling en bescherming van de kust. Om de ontwikkelingen in de kustzone in kaart te brengen, is door de Kustpactpartners een Kustpactmonitor ontwikkeld.

Lisa Niesten - Beleidsmedewerker uitvoering Nationale Omgevingsvisie bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Henk Alkemade - Specialist Landschap, parttime business architect bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Meer info Lisa Niesten
Meer info Henk Alkemade

Plenair programma - donderdag

Er zijn diverse interessante keynotepresentaties in het ochtendprogramma van de Esri GIS Conferentie. Tijdens het plenaire programma van donderdag 22 september wordt er verder gebouwd op het thema 'samen' met het accent op innovatie. Er is aandacht voor belangrijke ontwikkelingen zoals Digital Twin. De ochtend wordt afgesloten met een hoopvolle boodschap voor de toekomst. Hieronder vindt u meer informatie over alle presentaties van het ochtendprogramma. 

Toekomstbestendig met een Digital Twin

Digital Twins zijn niet meer weg te denken, ze komen voor in alle soorten en maten. Middels een live demo nemen we jullie graag mee in de Digital Twin van de drinkwaterdistributie van Vitens.

Hoe mooi is het als je niet alleen precies kunt zien waar het water wel en niet stroomt, maar ook als er onverhoopt een leidingbreuk is, hoe je de stromen om kan leiden en welke gevolgen dat heeft in de komende uren? Dat gaat nu goed omdat er bij Vitens mensen in dienst zijn met jaren ervaring. Die gaan met pensioen. Voor de nieuwe en oude garde wordt er bij Vitens aan een intuïtieve Digital Twin gewerkt, die niet alleen de actualiteit afbeeldt, maar die ook, gebaseerd op voorgenomen scenario’s, een toekomstvoorspelling kan doorrekenen en presenteren. 

Matthijs Zwart - CIO and CISO en Tyrza Niemeyer - Product Owner Digital Twin Distributie bij Vitens

Meer info Matthijs Zwart
Meer info Tyrza Niemeyer

Informatiemanagement voor (onderhouds)projecten

Er liggen vele uitdagingen in de huidige markt voor infrastructuur.  Zowel voor asset owners en managers als voor contractors die projecten en onderhoud uitvoeren. Informatie dient gedurende de levenscyclus van een asset uitgewisseld te worden tussen vele partijen, waarbij er ook internationale ontwikkelingen in het licht van informatiemanagement (ISO 19650) en (uitwissel)standaarden (BIM Loket, BuildingSMART International) spelen. Ook binnen VolkerWessels Infrastructuur ziet men informatiemanagement als een steeds dominanter proces om de projecten te beheersen.

Aan de hand van twee voorbeelden inzake GeoBIM en Digitaal Assetmanagement wordt duidelijk gemaakt hoe VolkerWessels Infrastructuur digitalisering en informatiemanagement gebruikt richting klant, stakeholders en de interne organisatie in het licht van deze uitdagingen.

Paulus Eckhardt - Directeur Digitalisering en Jan-Peter Ter Maaten - Service & Productowner GIS bij VolkerWessels Infrastructuur

Meer info Paulus Eckhardt
Meer info Jan-Peter Ter Maaten

Geo als versneller voor datagedreven werken

Datagedreven werken staat hoog op de agenda van veel organisaties. Om processen slimmer, sneller en beter te maken, maar ook om de aanpak van complexe maatschappelijke opgaven te ondersteunen. Bij de brede implementatie van datagedreven werken is geo lang niet altijd in beeld. Terwijl GIS en geo-professionals een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Bas heeft de afgelopen maanden veel organisaties gesproken over datagedreven werken en de rol van geo. In deze keynote deelt hij zijn bevindingen en visie. Dit zal hij doen aan de hand van aansprekende voorbeelden.

Bas Bijtelaar - senior manager strategic business development bij Esri Nederland
Bas is GIS'ser in hart en nieren. Dagelijks is hij bezig om mensen en organisaties te helpen om de kracht van kaarten en GIS te benutten. Bas is ervan overtuigd dat GIS een belangrijke bijdrage kan leveren aan belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, assetmanagement, natuurbeheer en meer. Vanuit zijn rol als manager strategic business development bij Esri Nederland zoekt hij continue naar kansen voor GIS. Hiervoor werkte Bas als business manager, programmamanager, afdelingshoofd, consultant en ontwikkelaar bij verschillende organisaties. Allemaal in het prachtige vakgebied van geografische informatiesystemen.

Hoop uit Brazilië: grootschalige herbebossing

Samen met lokale landeigenaren werkt de Black Jaguar Foundation om de komende 30 jaar 1,7 miljard inheemse bomen te planten in het hart van Brazilië. Dat gaat niet vanzelf. In deze sessie nemen oprichter Ben Valks en Joël Boele, community outreach coordinator, ons mee in de reis van Black Jaguar Foundation. Een verhaal waar locatie, omgeving en data, maar vooral mensen cruciaal zijn voor het succes. We reizen af naar de Araguaia Biodiversity Corridor, die zich uitstrekt over de Amazone en de Cerrado-savanne: een strook van maar liefst 2600 kilometer ontboste en ontregelde ecosystemen. Met hulp van landeigenaren, lokale vrijwilligers en een pak doorzettingsvermogen bouwt Black Jaguar Foundation aan het herstel van de corridor. Een inspirerend verhaal met een hoopvolle boodschap voor de toekomst!

Joël Boele - Publieke Relaties en Ben Valks - Oprichter van de Stichting Black Jaguar Foundation

Meer info Joël Boele
Meer info Ben Valks

Zorg dat u geen evenement meer mist

Meld u aan voor de mailings