Skip to Content

Plenair programma


Er zijn diverse, interessante keynote presentaties in het ochtendprogramma van de Esri GIS Conferentie.
De woensdag staat in het teken van het thema bouwen en de donderdag staat in het teken van 'Tech', de technologie. Hieronder vindt u meer informatie over alle presentaties van het ochtendprogramma.  

Woensdag 23 september

De eerste dag van de Esri GIS Conferentie & Tech 2020 staat in het teken van het thema bouwen. Sprekers van onder meer Royal BAM Group, TNO en de provincie Utrecht komen aan het woord. Zij vertellen over de digitale transformatie en hoe dit invloed heeft op de manier van bouwen en omgaan met de bouwopgaven in hun organisaties en de keten waarin ze met elkaar samenwerken.  

TNO

Op weg naar predictive twins van de gebouwde omgeving

BIM, GIS, geavanceerde meetsystemen en kunstmatige intelligentie spelen een steeds belangrijkere rol in de bouw- en infrasector. De laatste jaren beginnen dergelijke ontwikkelingen steeds meer in elkaar te vallen. TNO werkt vanuit verschillende kennis- en innovatieprogramma’s doelgericht aan deze integratie door de ontwikkeling van (netwerken van) ‘predictive twins’ die bijvoorbeeld het gedrag en het gebruik van bouwwerken kunnen voorspellen. Tijdens de keynote wordt ingegaan op de visie van TNO ten aanzien van predictive twins van de gebouwde omgeving, worden aan de hand van voorbeelden uit de civiele infrastructuur verschillende onderzoeksactiviteiten toegelicht en worden enkele belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling en het gebruik van predictive twins belicht. 

Arjen Adriaanse, wetenschappelijk directeur
Arjen Adriaanse is wetenschappelijk directeur bij de Unit Bouw, Infra & Maritiem van TNO en hoogleraar Bouwprocesintegratie & ICT aan de Universiteit Twente. Vanuit zijn rol bij TNO is hij o.a. verantwoordelijk voor de meerjarige kennis- en innovatieprogramma’s van de Unit. Een belangrijk speerpunt binnen deze programma’s is de ontwikkeling van (netwerken van) predictive twins van bouwwerken in de gebouwde omgeving. Arjen is, zowel vanuit rollen in de wetenschappelijke wereld als de bouwpraktijk, al meer dan 20 jaar actief op snijvlak van Bouw en ICT. Eerst hield hij zich bezig met ERP-systemen, later met BIM en de laatste jaren zijn hier digitale technologieën als kunstmatige intelligentie aan toegevoegd. Organisatorische veranderingen in de bouw- en infrasector die samenhangen met het (intensievere) gebruik van digitale technologieën en informatie hadden en hebben daarbij sterk zijn interesse.

Royal BAM Group

Building the Present, Creating the Future

De manier waarop we onze gebouwde omgeving vormgeven moet dringend aangepast worden. Royal BAM Group speelt een leidende rol in de digitale transformatie van de internationale bouwsector. We bouwen aan het heden, terwijl we de toekomst creëren. Met andere woorden: we bouwen eerst digitaal, voordat we fysiek gaan bouwen. Tijdens deze keynote gaan we dieper in op de visie en de behoeften van de digitale transformatie voor de bouwsector. Daarnaast laten we ook actuele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk bij BAM zien.

Menno de Jonge, Director Digital Construction
Menno de Jonge, Director Digital Construction, is ervoor verantwoordelijk om BAM naar zijn positie als leider in digitaal bouwen in de internationale bouwsector te leiden. Menno heeft meer dan 30 jaar ervaring in de Europese bouwsector en in bouwtechnologie en brengt perspectieven van beide kanten van het technologiespectrum samen. Hij was verantwoordelijk voor IT-implementaties op het gebied van onder meer CAD, BIM, Lean Construction, Data and Document Management, ERP, HRM en Asset Management. Ook is hij zeer actief in Europese industrie-netwerken zoals ENCORD en buildingSMART International.

Provincie Utrecht

De gedeelde woningbouwopgave

Inventariseren, afwegen en optimaliseren 
Provincie Utrecht heeft de komende jaren een flinke woningbouwopgave. Tegelijk spelen er allerlei andere belangen en uitdagingen. Denk aan de stikstofcrisis, energieambities, aanwezige natuur, de wateropgave en bereikbaarheid. De provincie heeft een rol in het afwegen van belangen, het samenbrengen van partijen, maar ook in het faciliteren van deze opgaven via informatie-uitwisseling. In haar keynote zal Anneke Knol uiteenzetten wat de informatie en kennisrol van de provincie betekent en waarom deze zo belangrijk is bij de woningbouwopgave. Ze wordt bijgestaan door Jesper van Loon, aan de hand van een aantal voorbeelden. 

Jesper van Loon MSc., Strategisch adviseur omgevingsinformatie

Jesper van Loon heeft zich vanuit verschillende overheden (gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en nu provincie Utrecht) ingezet voor het gebruik van kennis- en informatietoepassingen bij beleidsontwikkeling en -uitvoering binnen het domein van de ruimtelijke ordening. Zijn expertise richt zich onder andere op monitoring van de woningmarkt en woningbouwplannen in het bijzonder. 

Martie Meijer

Martie Meijer is werkzaam geweest bij diverse overheidsinstanties. In verschillende rollen bij rijk, regio en gemeenten heeft zij ervaring opgedaan in het aansturen van grote organisatie onderdelen. In haar voorlaatste baan was zij directeur in de gemeente Velsen, verantwoordelijk voor het fysiek domein, informatie en dienstverlening. Bij de provincie Utrecht is Martie verantwoordelijk voor ontwikkelingen in het stedelijk gebied. In haar ‘jonge jaren’ is GIS onderdeel geweest van haar dagelijks werk. De liefde voor geo-informatie is gebleven. Het dagelijks werk heeft zich verplaatst naar organisatieontwikkeling en -aansturing.

kunstenaar

Dijken Kijken

Kunstenaar Jólan van der Wiel werkt in samenwerking met Waterschappen HDSR, TNO, BRO en Esri aan een project over de dijkwachters van de toekomst: Dijken Kijken. Doel van het project is om de bewustwording onder Nederlanders over waterbeheer aan te wakkeren. Vroeger waren er vele dijkbewoners die verantwoordelijk waren voor een gedeelte van de dijk. Zij voelden zich erg betrokken. Hoe kunnen we deze zelfde betrokkenheid weer bevorderen op een nieuwe manier? Van der Wiel werkt om die betrokkenheid te stimuleren aan een volledig nieuwe ervaring rondom waterbeheersing. Dit project is een unieke samenwerking waarin technische kennis, inhoudelijke expertise en een creatief perspectief samenkomen. Het samenbrengen van de watersector met de creatieve industrie en de kunst- en cultuursector kan bijdragen aan het vinden van nieuwe oplossingen en denkwijzen. Kunst en cultuur hebben de unieke sterkte om zonder ‘andere agenda’s’ mensen te binden en te boeien. De kunstenaar fungeert hier als het ware als bruggenbouwer tussen de watersector en het grote publiek.

Jólan van der Wiel, kunstenaar
Vanuit zijn fascinatie voor extreme natuurverschijnselen en de invloed van natuurlijke krachten op materiaal, experimenteert de Nederlandse ontwerper Jólan van der Wiel (1984) met materie, omgeving en technieken, op zoek naar de natuurlijke logica van design. Zijn creatieve verkenningen resulteren in innovatieve ontwerptools, nieuwe materialen en unieke objecten die ons begrip van de 'onzichtbare' krachten uitdagen. Van der Wiel werkt vanuit zijn studio dan ook nauw samen met experts en makers uit de mode, architectuur, wetenschap en vormgeving, zoals Iris van Herpen, Benthem Crouwel Architects, Dutch Invertuals, Volvo Car Group en Dom Perignon. Zijn werk is wereldwijd tentoongesteld, van China tot aan de Verenigde Staten.

Donderdag 24 september

Het ochtendprogramma van de Esri GIS Conferentie & Tech 2020 staat op de 2e dag in het teken van ‘Tech’, de technologie. Jeroen van Winden (CTO) en Joris Bak (manager product consultancy en content) nemen u mee in de visie rondom het ArcGIS-platform en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de technologie.  Er worden een aantal nieuwe mogelijkheden uitgelicht en gedemonstreerd door verschillende medewerkers van Esri Nederland. Zo komt ArcGIS Pro 2.6 aan bod en wordt er ingegaan op nieuwe datatypes die beschikbaar zijn en gebruikt kunnen worden in ArcGIS. Ook worden onder andere ArcGIS Notebooks, ArcGIS Experience Builder en de nieuwe Map Viewer in ArcGIS Online getoond. 

Online editie Esri GIS Conferentie & Tech