Skip to Content

Esri GIS Conferentie

20 en 21 september 2023

Postillion Hotel & Convention Centre WTC Rotterdam

Schrijf nu in

Ruimtelijke puzzel: de weg naar Wageningen Klimaatneutraal

Erik-Jan Bijleveld - wethouder, Gemeente Wageningen

Erik-Jan Bijleveld is sinds 2022 wethouder van Wageningen: City of Life Sciences en Stad der Bevrijding. Hij is namens GroenLinks wethouder Duurzaamheid en Klimaat, Groen en Landschap, Mobiliteit en Openbare Ruimte. Erik-Jan kwam in 2014 als student Biologie en Bos- en Natuurbeheer in de gemeenteraad. Na zijn afstuderen in 2016 werkte hij bij de Gelderse Natuur- en Milieufederatie aan landbouw en biodiversiteit. Als wethouder wil hij graag bereiken dat het groen in Wageningen uitnodigt om naar buiten te gaan en elkaar te ontmoeten. Ook maakt hij zich sterk voor de biodiversiteit en een groene inrichting die weerbaar is tegen een veranderend klimaat. Erik-Jan is bestuurlijk opdrachtgever voor de Wageningse opgave “klimaatneutrale en groene stad”. Om de voortgang op de verschillende sporen hierbinnen in kaart te brengen én om te rapporteren aan raad en stad, wordt de zogenaamde klimaatmonitor ontwikkeld. Deze geeft op basis van diverse combinaties van datasets inzicht in tientallen klimaat- en groen gerelateerde indicatoren. De klimaatmonitor is voor de gemeente Wageningen een tool om de effectiviteit van het klimaat- en groenbeleid te meten. Zo houden we vinger aan de pols en kunnen we tijdig versnellen of aan knoppen draaien als dat nodig blijkt.