Skip to Content

Esri GIS Conferentie

20 en 21 september 2023

Postillion Hotel & Convention Centre WTC Rotterdam

Schrijf nu in

Datagedreven werken binnen het ZHPLG

Jan van Ginkel - Concerndirecteur/Loco-provinciesecretaris, Provincie Zuid-Holland
Jan van Ginkel is loco-provinciesecretaris en concerndirecteur van de provincie Zuid-Holland. Daarvoor was hij gemeentesecretaris/algemeen directeur van diverse gemeenten. Vanuit zijn ervaring in het bedrijfsleven en bij de overheid zet hij vol in op het gezamenlijk zoeken naar het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Dat uit zich onder meer in zijn passie voor digitale transformatie, omdat Jan de overtuiging heeft dat versnelde digitalisering en dataficering noodzakelijk zijn om de maatschappelijke opgaven te realiseren.

Roos Aafjes - Projectleider Datagedreven ZH-PLG, Provincie Zuid-Holland
Roos komt uit een echte horecafamilie en heeft de Hotel Management School Maastricht afgerond. Hierna is zij begonnen aan een omscholing richting IT. Haar doel is het samenbrengen van gastvrijheid en de wereld van IT. Bij de provincie Zuid-Holland is het mogelijk om beide werelden te combineren en een verbindende factor te zijn binnen de organisatie. Samen met de meer technische teams, zoals het GEO-team waar Dominika onderdeel van is, werkt Roos samen om de techniek en de business te verbinden. Door het meenemen van de business in de mogelijkheden van de digitale transformatie zijn zij meer betrokken en leveren producten uiteindelijk meer waarde op.