Wetterskip Fryslân

Tûk Wetterskip Fryslân

Helena Jacobi (Programmamanager Digitale Transformatie)
Helena Jacobi is een bouwer, netwerker en een verbinder. Zij heeft 20 jaar ervaring met het leiden van complexe programma’s en projecten bij overheden. Op dit moment is zij programmamanager Digitale Transformatie.

Opvallend is haar stijl waarbij ze buiten de vaste kaders durft te denken en te handelen. Haar bedrijfskundig inzicht, haar creativiteit en doortastendheid zorgen ervoor dat ze beweging genereert binnen moeizame processen. Helena heeft ervaring met proces- en verandermanagement, HRM, informatiemanagement, programmamanagement, kwaliteit en onderzoek.