Skip to Content
Klimaatakkoord

Parijs, Klimaatwet en het Klimaatakkoord, een heilige drie-eenheid

Ed Nijpels heeft een lange staat van dienst als politicus en bestuurder. Het begint bij de JOVD (jongerenorganisatie van de VVD) waar hij onder meer voorzitter is. In 1974 komt hij in de gemeenteraad van Bergen op Zoom waar hij voorzitter van de fractie wordt. Drie jaar later volgt de Tweede Kamer. Als een van de jongste leden heeft hij in zijn portefeuille onder andere justitie, politie en sociale zaken. In 1982 volgt hij Hans Wiegel op als fractievoorzitter en is later ook lijsttrekker. In datzelfde jaar boekt de VVD bij de Parlementsverkiezingen tien zetels winst en groeit naar 36 zetels. In 1986 treedt het tweede kabinet Lubbers aan. Daar wordt hij minister van VROM. Onder zijn verantwoordelijkheid komt het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en de Vierde Nota Ruimtelijke ordening tot stand. Ook organiseert hij eind 1998 in Noordwijk de eerste wereldwijde klimaatconferentie op ministersniveau. Dit kabinet valt over het reiskostenforfait, een van de honderd maatregelen uit het NMP. Nijpels is daarna nog korte tijd Kamerlid. In 1990 wordt hij burgemeester van Breda. Ook is hij ‘Goodwill Ambassador’ voor de UNEP (milieuorganisatie van de VN). Na zes jaar burgemeesterschap volgt drie jaar bedrijfsleven. Van 1999 tot 2008 is hij commissaris van de Koningin in Friesland. Daarnaast zijn er ook TV-activiteiten, zoals 12 jaar lang presentator van Tros Aktua Milieu, Tros Aktua Export, Licht op Groen en Nieuwe Natuur. Na het afscheid als commissaris volgen diverse functies bij maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven. Hij is onder andere kroonlid van de  Sociaal Economische Raad. Ook is hij voorzitter van het Climate Centre van het Internationale Rode Kruis en de Raad van Toezicht van Avro-Tros. Sinds 2013 is klimaat en milieu weer een prominente tijdsbesteding. Nijpels is voorzitter van de borgingcommissie die zorgt dat het Energieakkoord wordt uitgevoerd. In 2018 krijgt hij ook de rol om de totstandkoming van het Klimaatakkoord te leiden. 

Inschrijven Esri GIS Conferentie 2019

Schrijf nu in!