Skip to Content
Gemeente Tilburg

De energietransitie op zijn Tilburgs

Marianne Linde studeerde en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. In haar carrière staat de brug tussen beleid en wetenschap sindsdien centraal. Zo werkte zij eind jaren tachtig aan de implementatie van GIS bij de toenmalige Dienst verkeerskunde (RWS). Vervolgens was zij programma manager voor de informatie infrastructuur bij het RIVM. Vanuit diverse managementfuncties bij het Milieu- en Natuurplanbureau, Geodan en TNO heeft zij zich daarna blijvend ingezet voor een goed ontsloten informatie-infrastructuur voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Eind 2017 heeft zij de overstap naar de gemeente wereld gemaakt. Als directeur Duurzame Stad is zij onder meer verantwoordelijk voor de dossiers klimaat (mitigatie en adaptatie), openbare ruimte, het beheer van afvalstromen en de implementatie van de omgevingswet. Ook vanuit deze functie promoot zij het gebruik van GIS en BIM. Deze technologie verbindt mensen die betrokken zijn bij besluitvorming over een duurzame samenleving.    

Inschrijven Esri GIS Conferentie 2019

Schrijf nu in!