Skip to Content

Esri GIS Conferentie

21 en 22 september 2022

Rotterdam, Postillion Hotel & Convention Centre WTC

Inschrijven

Landschap in verandering

Lisa Niesten - Beleidsmedewerker uitvoering Nationale Omgevingsvisie, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Lisa Niesten is super gedreven om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Met haar Master in Duurzaamheidswetenschappen en Beleid beschikt zij over een brede achtergrond op gebied van Duurzame Ontwikkeling. Na haar studie is zij bij de overheid aan de slag gegaan en heeft ze ervaring opgedaan op verschillende bestuurslagen. Momenteel werkt Lisa als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het inrichten van een duurzamere leefomgeving. Als trekker van de provincies Zeeland en Zuid-Holland houdt zij zich bezig met integraal gebiedsgericht werken op onderwerpen als kust/water management, landelijk gebied, natuur, economie en recreatie. Daarnaast is ze secretaris van het Kustpact, waarbij ze samen met provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en strandondernemers werkt aan een balans tussen de ontwikkeling en bescherming van de kust.