WDOD

Stadsdijken Zwolle, eenvoudige aanpak van een complexe opgave

Peter Staats (Realisatiemanager, Waterschap Drents Overijsselse Delta)
Peter Staats is een groot deel van zijn werkzame leven actief in de civiele aannemerij. Voor een belangrijk deel op het grensvlak van vraag en aanbod. Hierin heeft hij mooie projecten gerealiseerd maar ook de geflopte tenders en stroeve samenwerkingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers aan den lijve ondervonden. Hierdoor is hij tot het inzicht gekomen dat je niet alleen een project moet ontwerpen, maar ook de constructie van een effectieve samenwerking. Specifiek voor de uitdagingen van het Hoog Waterbeschermingsprogramma zette hij de stap naar de overheid. Samen met het team van het waterschap is het Dijkteam ontworpen, waarin Peter nu als “dijkteammanager” deze belofte waarmaakt.