Skip to Content

Klimaat

De klimaatverandering zet ongehinderd door en de bijkomende uitdagingen worden alsmaar groter en complexer. Wij staan dan ook voor grote opgaven om Nederland te helpen aan haar klimaatdoelen te voldoen. Dit vereist niet alleen aandacht voor duurzame energiebronnen en CO2-reductie maar ook voor het anticiperen op de gevolgen voor de samenleving.

Thema’s zoals wateroverlast, verdroging, hittestress, biodiversiteit en energietransitie worden alsmaar belangrijker en zijn allen onderwerpen waar GIS een uitgesproken rol in kan spelen. Om de samenwerking, participatie en besluitvorming te ondersteunen is het van uiterst belang om een goed en volledig inzicht te creëren van de bestaande situatie en scenario’s te ontwikkelen. Alleen dan kunnen we met elkaar de juiste oplossingen formuleren en Nederland goed voorbereiden op de nieuwe realiteit.

 

Online editie Esri GIS Conferentie & Tech

Schrijf nu in