Skip to Content

Energietransitie en klimaatadaptatie

De klimaatverandering en warmtetransitie zet ongehinderd door en de bijkomende uitdagingen worden alsmaar groter en complexer. Wij staan dan ook voor grote opgaven om Nederland te helpen aan haar klimaat en energie doelen te voldoen. Dit vereist niet alleen aandacht voor duurzame energiebronnen en CO2-reductie maar ook voor het anticiperen op de gevolgen voor de samenleving zoals bewoners meekrijgen in de warmtetransitie. 

Thema’s zoals wateroverlast, verdroging, hittestress, biodiversiteit en energietransitie worden alsmaar belangrijker en zijn allen onderwerpen waar GIS een uitgesproken rol in kan spelen. Om de samenwerking, participatie en besluitvorming te ondersteunen is het van uiterst belang om een goed en volledig inzicht te creëren van de bestaande situatie en scenario’s te ontwikkelen. Alleen dan kunnen we met elkaar de juiste oplossingen formuleren en Nederland goed voorbereiden op de nieuwe realiteit.

Call for presentations