Skip to Content

Common Ground

DONDERDAG 19 SEPTEMBER

De gemeentelijke ICT-systemen dreigen vast te lopen als gevolg van een toenemende stroom aan digitale gegevens. De ontsluiting van deze gegevens loopt via een complex systeem van koppelingen. Ook staat het daarmee een optimale dienstverlening aan burgers en ondernemers in de weg. Dit besef zette een beweging in gang, genaamd Common Ground, voor de stapsgewijze ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige gemeentelijke ICT-infrastructuur. Geo-informatie speelt hierbij een belangrijke rol. 

Met Common Ground wordt een grote stap gezet in de richting van een open, transparante overheid waarbinnen met inachtneming van de privacy-regels gegevens sneller en veiliger kunnen worden uitgewisseld, intern zowel als extern. 

 

 

Mees Auditorium

De API-strategie voor de Nederlandse overheid: het hoe en waarom (14.00 - 14.30 uur)

Steeds vaker wordt gesproken over API’s als de oplossing voor integraties tussen systemen en organisaties. Wat zijn API’s eigenlijk en waarom komt het werken met standaard API’s in een stroomversnelling. Er wordt momenteel hard gewerkt aan standaard voor API’s voor de overheid. Wat is de drijfveer achter deze standaardisering en wat houdt dit in voor uw organisatie?

JAN VAN GELDER - adviseur (Geonovum)
Jan is informatiemanager bij Alliander en voor een aantal dagen in de week bij Geonovum gedetacheerd als adviseur. Als expert op het gebied van informatie-uitwisseling op het snijvlak van overheid en netbeheerders, kent hij zowel voordelen als valkuilen van API’s. In het Kennisplatform API’s hebben experts van overheid en bedrijfsleven gewerkt aan een API Strategie voor de Nederlandse overheid. 

BERT VERMEIJ - senior business developer (Esri Nederland)
In zijn dagelijks werk als business developer bij Esri Nederland kan Bert mensen en organisaties inspireren over de meerwaarde van geografische informatie en ruimtelijk denken. Met zijn schat aan ervaring kijkt hij graag samen met klanten achter de horizon naar de kansen van nieuwe ontwikkelingen.

 

Common Ground voor gemeenten: wat is het en wat heeft het met GIS te maken? (14.45 - 15.15 uur)

Common Ground is een beweging naar standaard API’s voor alle gemeentelijke processen. Wat is Common Ground? Welke voordelen gaat dit brengen voor gemeentes en haar burgers? Wat betekenen deze API’s voor het gebruik van GIS binnen gemeentes? Hoe gaan we Common Ground gezamenlijk tot een succes brengen?

HAN WAMMES - manager leveranciersrelaties en strategisch adviseur marktontwikkeling (VNG Realisatie)
Han is tegenwoordig Manager Leveranciersrelaties en Strategisch Adviseur Marktontwikkeling bij VNG Realisatie. Hij heeft 35 jaar ervaring in zowel de GIS als de ICT-industrie en is vooral gericht geweest op de publieke sector en de energiesector. Deze ervaring heeft hij met name opgedaan bij partijen als Intergraph en Oracle vanuit de diverse rollen die hij daar vervuld heeft, uiteenlopend van sales engineer, business development manager tot client engagement leader. Vanuit zijn huidige rol vanuit het team Markt en Overheid is hij nauw betrokken bij de Common Ground ontwikkelingen die zich o.a. baseren op de Nederlandse API strategie, die de digitale transformatie van gemeenten mogelijk moeten gaan maken en probeert hij pro-actief marktpartijen bij deze ontwikkelingen te betrekken.

JEROEN VAN WINDEN - CTO (Esri Nederland)
Jeroen van Winden is Chief Technology Officer bij Esri Nederland. Hij heeft al 25 jaar ervaring met de inzet van GIS als oplossing van complexe vraagstukken. Jeroen is verantwoordelijk voor de strategie van producten en technologie. Binnen de overheid, het bedrijfsleven en universiteiten adviseert hij op strategisch niveau over de inzet van geografische informatie, ter ondersteuning van de digitale transformatie waarmee alle organisaties te maken krijgen.

Radicale vernieuwing van de informatievoorziening (15.45 - 16.15 uur)

Hoe heeft de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht haar informatievoorziening ingericht volgens het ‘Common Ground’-model? En hoe maken een aantal VTH'ers (Vergunningverlening Toezicht en Handhaving) informatieproducten (OmgevingsApps) gebruik maken van de geïntegreerde (geo)informatie uit de informatievoorziening?

ALEXANDER OBERMEIJER - projectmanager (Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht)
Alexander is sinds vorig jaar projectmanager bij de RUD Utrecht voor innovatieve oplossingen. Hij gelooft in de kracht van de toewijding en talenten van collega’s en sterke relatie met leveranciers. Zij gebruiken hiervoor onder andere GIS-gebaseerde oplossingen van Esri, waarmee zij een breed en integraal pakket aan OmgevingsApps hebben ontwikkeld voor medewerkers, opdrachtgevende organisaties en ketenpartners.

GERRIT HOFFMAN - adviseur GIS en data  (Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht)
Gerrit werkt als adviseur GIS en Informatievoorziening bij de RUD Utrecht en heeft een brede technische ICT- en GISachtergrond. In deze rol ontwikkelt hij de RUD informatievoorziening en kernregistraties. Daarnaast adviseert hij de informatiemanager m.b.t. de inrichting van de technische infrastructuur en ondersteunt het ontwikkelteam.

 

Inschrijven Esri GIS Conferentie 2019

Schrijf nu in!