Skip to Content

Common Ground / Digitaal Stelsel Omgevingswet

De gemeentelijke ICT-systemen dreigen vast te lopen als gevolg van een toenemende stroom aan digitale gegevens. De ontsluiting van deze gegevens loopt via een complex systeem van koppelingen. Ook staat het daarmee een optimale dienstverlening aan burgers en ondernemers in de weg. Dit besef zette een beweging in gang, genaamd Common Ground, voor de stapsgewijze ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige gemeentelijke ICT-infrastructuur. Geo-informatie speelt hierbij een belangrijke rol. 

Met Common Ground wordt een grote stap gezet in de richting van een open, transparante overheid waarbinnen met inachtneming van de privacy-regels gegevens sneller en veiliger kunnen worden uitgewisseld, intern zowel als extern.