Skip to Content

Datagedreven samenwerken

Omgaan met klimaatverandering, energietransitie, veranderende woningmarkt en vergrijzing vereisen net als andere grote vraagstukken een integrale aanpak. Samenwerking is nodig om tot vernieuwende oplossingen te komen. Door het delen en analyseren van open data ontstaan nieuwe inzichten. Actief betrekken van inwoners leidt tot draagvlak en frisse ideeën.  

De kaart en geografische  analyses vormen het verbindende mechanisme  om inzicht te krijgen. Deze aanpak is ook geschikt voor lokale vraagstukken rond wijkbeheer, toegankelijkheid van voorzieningen en bouwplanontwikkeling.