Skip to Content

Klimaat

Nederland staat voor grote opgaven vanwege de klimaatverandering en de daaraan gekoppelde klimaatdoelen. Het gaat hierbij enerzijds om het anticiperen op gevolgen die grote impact hebben op het dagelijks leven: wateroverlast, droogte en hittestress. Anderzijds gaat veel aandacht naar het overgaan op duurzaam opwekbare energiebronnen en CO2- reductie. GIS speelt op allerlei manieren een rol bij deze opgaven: hebben van goed inzicht in de bestaande situatie, scenario’s ontwikkelen voor oplossingen en het ondersteunen van samenwerking, participatie en besluitvorming.