Skip to Content

Expert round tables

WOENSDAG 18 EN DONDERDAG 19 SEPTEMBER - GOUDRIAAN ROOM

Tijdens de expert round tables wordt er vanuit verschillende invalshoeken door experts kort gepresenteerd over uiteenlopende thema's. Daarna volgt een discussie, waaraan de deelnemers aan de sessie actief zullen meedoen.  

Op woensdag 18 september zijn er round tables over market development en BIM & GIS. En op donderdag 19 september een round table over klimaat en over energie. 

Praktische informatie:

  • Expert round tables beginnen om 14.00 uur en om 15.45 uur. Het is niet mogelijk om na de begintijd nog deel te nemen aan de round table. 
  • Duur round table: 1u15m
  • Zaal: Goudriaan Room

 

 

 

Woensdag 18 september - Goudriaan Room

Consumentengedrag beter begrijpen met locatiegegevens (14.00 - 15.15 uur)

De steeds beter geïnformeerde consument zorgt ervoor dat retailers sterk inzetten op klantloyaliteit en experiential retail. Om dit te verwezenlijken, investeren innovatieve organisaties in het beter begrijpen van de consument. In deze expert round table gaan top retailers met elkaar in gesprek over de belangrijke toegevoegde waarde van locatie-gegevens bij het analyseren van consumentengedrag.

BIM en GIS als onderdeel in het bouw- en beheerproces (15.45 - 17.00 uur)

Het ArcGIS-platform biedt de ruimtelijke context in het werken met BIM-modellen. Deze Expert Round Table gaan we het gesprek aan met zowel de opdrachtgever als ook de opdrachtnemer en ontdekken we hoe de BIM en GIS-integratie meerwaarde levert in de verschillende fasen van het bouwproces (planning, ontwerp, realisatie, beheer en operatie). Hoe kunnen we in het gehele proces effectief samenwerken, informatie uitwisselen en besluitvorming eenvoudiger maken en welke afspraken moeten er gemaakt worden? De inleiding op het onderwerp wordt verzorgd door Schiphol.


Donderdag 19 september - Goudriaan Room

Samen aan de slag met klimaatadaptatie (14.00 - 15.15 uur)

Overal in Nederland werken mensen aan stresstesten om de gevolgen van de klimaatverandering in beeld te brengen. Inzicht, samenhang en samenwerking zijn hierbij cruciaal. GIS is een essentieel hulpliddel. Zowel voor de organisatie van de data, de ruimtelijke analyses, maar ook voor communicatie en participatie. We willen tijdens deze expert round table samen in gesprek gaan over de uitdagingen en kansen die GIS biedt voor alle aspecten van de klimaatadaptatie, het weten, het willen en het werken.

Samen werken aan de energievoorziening van morgen (15.45 - 17.00 uur)

De energietransitie samenwerking tussen een groot aantal stakeholders. Hoe kunnen partijen als gemeenten, provincies, netbeheerders, waterschappen, woningcorporaties, energiebedrijven en burgers samen tot nieuwe energievoorzieningen komen met draagvlak?
Doelgroep: gemeenten/provincies/energie- en netwerkbedrijven/(consultancy)

Inschrijven Esri GIS Conferentie 2019

Schrijf nu in!