Skip to Content

BIM & GIS, een krachtige combinatie

Het combineren van GIS en BIM leidt tot waardevolle resultaten. Aan de ene kant geeft GIS ruimtelijke context aan BIM-objecten en vereenvoudigt dit het beheer van assets. Aan de andere kant vult BIM het GIS aan door middel van gedetailleerde gegevens over gebouwen en andere constructies. Ook worden met integratie van GIS en BIM tegenstrijdigheden tussen data vermeden met snellere processen, kostenreductie en een optimalere samenwerking als resultaat. Een succesvolle samenwerking tussen GIS en BIM leidt tot een betere bedrijfsvoering.