Skip to Content

BIM & GIS, een krachtige combinatie

WOENSDAG 18 SEPTEMBER

Het combineren van GIS en BIM leidt tot waardevolle resultaten. Aan de ene kant geeft GIS ruimtelijke context aan BIM-objecten en vereenvoudigt dit het beheer van assets. Aan de andere kant vult BIM het GIS aan door middel van gedetailleerde gegevens over gebouwen en andere constructies. Ook worden met integratie van GIS en BIM tegenstrijdigheden tussen data vermeden met snellere processen, kostenreductie en een optimalere samenwerking als resultaat. Een succesvolle samenwerking tussen GIS en BIM leidt tot een betere bedrijfsvoering.

 

Lees hieronder meer informatie over de verschillende presentaties en de expert round table in het middagprogramma van de Esri GIS Conferentie.

 

Van Oldenbarnevelt Room

Hoe BIM en GIS elkaar versterken in infrastructurele bouwprojecten (14.00 - 14.30 uur)

Welke BIM en GIS-functies heeft Ballast Nedam nodig voor welke toepassingen? Waar zitten de verschillen en overeenkomsten tussen de beide informatievoorzieningen? Complexe infrastructurele projecten zijn niet meer te ontwerpen, bouwen en onderhouden zonder het gebruik van BIM en GIS. Een pragmatische kijk op het heden en een doorkijk naar de toekomst met aanbevelingen.

PAULUS ECKHARDT - director Design & Engineering (Ballast Nedam Infra Projects)
Paulus is werkzaam voor Ballast Nedam Infra Projects. Door zijn ervaring in leidinggevende posities begrijpt en doorgrondt hij de primaire en secundaire processen binnen de aannemerij en de ingenieursbranche. Zijn hele loopbaan heeft Paulus gewerkt binnen de kaders van innovatieve en geïntegreerde contractvormen voor ‘contractors’. Als director Design & Engineering en Proces Information Management ligt Paulus’ focus op een integraal ontwerp, uitvoeringsmethodiek en beheer en onderhoudsplan.

 

Bouwen op ArcGIS Online: een procesbrede aanpak (14.45 - 15.15 uur)

In de bouwwereld is de inzet van GIS nog niet overal vanzelfsprekend. Binnen het DBFM-project A16 Rotterdam wordt ArcGIS Online door de combinatie De Groene Boog op een brede manier ingezet om hiermee het gehele bouwproces te ondersteunen. In deze presentatie een aantal praktische voorbeelden en oplossingen. 

LARS DE VRIES - GIS en data-specialist (Omkeere)
Sinds 2016 is Lars de Vries aan het werk als zelfstandig GIS en Data specialist onder de naam Omkeere. Omkeere werkt voor een verscheidenheid aan opdrachtgevers zoals Schiphol, Besix en Red Geographics. Omkeere heeft zich ten doel gesteld om organisaties te ondersteunen in het optimaal gebruik van beschikbare (geo)-informatie en maakt hierbij gebruik van diverse geosystemen. 

 


Goudriaan Room

Expert round table: BIM en GIS als onderdeel van het bouw- en beheerproces (15.45 - 17.00 uur)

Het ArcGIS-platform biedt de ruimtelijke context in het werken met BIM-modellen. In deze expert round table gaan we het gesprek aan met zowel de opdrachtgever als ook de opdrachtnemer en ontdekken we hoe de BIM en GIS-integratie meerwaarde levert in de verschillende fasen van het bouwproces (planning, ontwerp, realisatie, beheer en operatie). Hoe kunnen de systemen en de mensen in het gehele proces effectief samenwerken, informatie uitwisselen en besluitvorming eenvoudiger maken en welke afspraken moeten er gemaakt worden? De inleiding op het onderwerp wordt verzorgd door Schiphol.
Let op: deze round table is van 15.45 - 17.00 uur in de Goudriaan Room.

Inschrijven voor klanten

Schrijf u hier in

Geen klant van Esri?

Schrijf u hier in