Skip to Content

Woensdag 18 september - Van Oldenbarnevelt Room


Van veldwerk tot virtual reality (15.45 - 16.15 uur)

Het werkproces voor bodemonderzoek is bij Tauw volledig geautomatiseerd. Met de TEGIS Soil Viewer krijgen klanten inzage in de voortgang van lopend onderzoek. Samen met Signify zet Tauw een volgende stap door middel van een 3D Conceptual Site Model en Virtual Reality. Dit gaat verder dan het weergeven van feitelijke informatie; ook kennis en inzicht worden ingebracht. Dit brengt een projectlocatie tot leven.

COEN SCHILDERMAN - GIS-adviseur (Tauw)
Coen is binnen Tauw de speler binnen veel projecten met een (GEO-)datacomponent. Hij is een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de TEGSIS Soil Viewer en werkt met een team GIS-medewerkers aan informatieproducten met als doel ervoor te zorgen dat de klanten van Tauw hun vaak complexe thema's overzichtelijk en helder gepresenteerd krijgen.

CHRIS SCHUREN - senior expert Soil and Buildings (Signify)
Chris is binnen de Environmental Affairs Group van Signify verantwoordelijk voor het projectmanagement van bodemverontreinigingen op hun (voormalige) locaties in Europa. Daarnaast ondersteunt hij wereldwijd bodemprojecten. Signify werkt samen met Tauw als consultant op de gepresenteerde projectlocatie. Hij heeft ruime kennis en ervaring opgedaan en werkt sinds 2012 bij Signify.


Geo: kennis op maat door BRO-data (16.30 - 17.00 uur)

De ondergrond op de voorgrond met 3D-ruimtelijke modellering. Door geconverteerde BIM en GIS-data op een platform dat in 3D een digital twin maakt. In een StoryMap laten we zien wat de meerwaarde is van gebruik van data en gegevens uit de BRO gecombineerd met bovengrondgegevens. Bij ruimtelijke vraagstukken, vooral in de planfase, worden zo de kansen in de ondergrond transparant, overzichtelijk en toegankelijk. 

TJAART VOS - senior adviseur (Rijkswaterstaat)
Tjaart is een verbinder van vakgebieden en werkprocessen en ziet grote voordelen van goed ontsloten kennis van de ondergrond met name bij maatschappelijke beleidsopgaven. Vanaf 2015 is hij werkzaam als senior adviseur Gebruik en Baten bij het programma BRO. Tjaart is vanuit Rijkswaterstaat gedetacheerd  bij het programma Basisregistratie ondergrond bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met een achtergrond in onder meer civiele techniek, milieutechniek en bedrijfskunde heeft hij veel ervaring opgebouwd.

MARTIN PEERSMANN - programmamanager BRO (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
Sinds begin 2017 is Martin verantwoordelijk voor de implementatie van de Basisregistratie Ondergrond conform de wet Bro. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de realisatie van de beleidsvoorbereidingsfase ten behoeve van de invoering van de wet Bro, inclusief de meerjarige financiering van het implementatieprogramma BRO. In de periode 2008 tot 2016 was Martin als Directeur-secretaris van het LSV GBKN betrokken bij de invoering van de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) conform het Nationale Geo Informatie beleid (GIDEON) en de overheidsbrede implementatie-agenda dienstverlening e-overheid (i-NUP).