Skip to Content

Digitale transformatie

WOENSDAG 18 SEPTEMBER

Organisaties ontdekken wat de digitale transformatie voor hen betekent. Het profijt dat deze verandering brengt, wordt steeds meer zichtbaar in het bestaande werk. De digitale transformatie heeft technologisch, organisatorisch en maatschappelijk gezien grote impact. Het omarmen en meebewegen met de technologische ontwikkeling leidt bovendien tot nieuwe processen en nieuwe dienstverlening. De aanwezigheid van veel meer data, sensoren en nieuwe technologie leidt zo voortdurend tot nieuwe kansen. 

Penn Room

Generiek inspecteren in de openbare ruimte (14.00 - 14.30 uur)

Bij het uitvoeren van inspecties is het altijd een uitdaging om dit zo laagdrempelig en gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten. Daarnaast om dit op een eenduidige manier te doen  zonder 'dialecten'. En de resultaten ook daadwerkelijk (geautomatiseerd) in een onderhoudsbeheersysteem te laten landen. Waterschap Hollandse Delta deelt hoe ze deze uitdagingen wist te tackellen.

GUIDO VAN DER KOLK - senior adviseur geo-informatie (Waterschap Hollandse Delta)
Guido is actief als product owner en domeinarchitect op het vlak van geo-informatie actief bij waterschap Hollandse Delta. In verschillende rollen heeft hij de afgelopen jaren een belangrijke bijgedrage geleverd aan de transformatie van het GIS-team van een traditionele kaartjesfabriek naar een moderne informatiedienstverlener.

WERNER STUURMAN - proces- en data-analist Beheer & Onderhoud (Waterschap Hollandse Delta)

 

Op weg naar een digitale buitendienst (14.45 - 15.15 uur)

De provincie Zuid-Holland zet vol in op de 'Buitendienst van de Toekomst'! Met Workforce, Collector en Survey123 for ArcGIS leggen medewerkers alle incidenten op wegen en vaarwegen vast, zodat achteraf alles rondom het incident inzichtelijk is. Tijdens de presentatie komen voorbeelden van de projecten voorbij en is te zien hoe de rapportages voor het management zijn opgezet.

JEROEN MULLER - senior adviseur Geo (Provincie Zuid-Holland)
Jeroen deed zijn eerste ervaring met ArcGIS op tijdens zijn studie Aquatische Ecotechnologie in Vlissingen. Zijn Geo-carrière ging echt van start na zijn studie GIMA. Jeroen is als projectleider betrokken bij het programma Buitendienst van de Toekomst binnen de Provincie Zuid-Holland.

AMIN EL MOUBARIK - geodatabase engineer (Provincie Zuid-Holland)
Amin is van origine geodetisch opgeleid en is gespecialiseerd in geodesie en geo-informatica. Bij de Provincie Zuid Holland heeft hij al een flinke carrière er op zitten. Hij is van stagiair, afstudeerder en gedetacheerde uitgegroeid tot een vast onderdeel van het team Geo. Amin is betrokken als ontwikkelaar bij het programma Buitendienst van de Toekomst.

 

Digitale transformatie met de kaart: hoe dan? (15.45 - 16.15 uur)

De steeds snellere digitale ontwikkelingen bieden kansen voor het waterschap, maar ook uitdagingen. De succesfactoren zijn commitment van de top, samen optrekken met de business, werken aan een brede kennisbasis en leren door te doen. De kaart speelt daarin een belangrijke rol. De ervaringen tot nu toe worden gedeeld aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden.

JUDITH JANSSEN - beleidsadviseur ICT (Waterschap Rijn en IJssel)
Judith is gepromoveerd aan de Universiteit Twente op de toepassing van fuzzy logic in beslissingsondersteunende modellen. Sinds 2009 is ze werkzaam bij waterschap Rijn en IJssel, waar ze vooral heeft gewerkt aan het verbeteren van de geo-informatievoorziening. Sinds 2018 geeft ze met collega's sturing aan de digitale transformatie van het waterschap.

TAMARA VAN DER DOORN - adviseur/specialist Geo-ICT (Waterschap Rijn en IJssel)
Tamara heeft een studie landinrichting aan de Universiteit Wageningen afgerond en is sindsdien werkzaam in het ruimtelijk domein. Al 13 jaar speelt GIS een centrale rol in haar werk. De laatste jaren heeft Tamara diepgravende expertise opgebouwd op het vlak van de diverse onderdelen van het ArcGISplatform  waaronder ArcGIS portal, Online,  Server en de diverse apps.

 

Intrede dashboards bij digitale transformatie van de brandweer (16.30 - 17.00 uur)

Bronregistraties ontsluiten is soms ingewikkeld, maar het kan. Het is niet alleen een technische verandering, ook in de cultuur van de organisatie is anders denken nodig. De veiligheidsregio gebruikt dashboards en StoryMaps en deelt de opgedane kennis en ervaring graag aan de hand van voorbeelden. Spoiler alert: iedereen is er blij mee.

COEN NENGERMAN - specialist geo-informatie (Spatial Explores)
Coen is tijdens zijn studie Watermanagement in aanraking gekomen met GIS en heeft het niet meer losgelaten. Na gewerkt te hebben bij diverse organisaties en talloze detacheringsklussen vond het hij tijd om voor zichzelf aan de slag te gaan. Inmiddels een jaar bezig met het bedrijf Spatial Explorers, waarbij GIS en web development samen vorm krijgen.

JAAP SMIT - informatiemanager GEO (Veiligheidsregio IJsselland)
Jaap is al een kleine 20 jaar bezig met GIS en steeds weer op zoek naar nieuwe mogelijkheden om (geo-)informatie te integreren in de  werkprocessen. Daarvoor heeft jij de regionale geoarchitectuur ‘IJssellandEarth’ ontwikkeld. Naast het gebruik van GeoWeb en workflows is hij nu ook gestart met de introductie van Operations Dashboard als een nieuwe dimensie van datapresentatie. 

WYKO COOPMAN - product consultant geocommunicatie (Ruimteschepper)
Tijdens zijn studie Planologie kwam Wyko in aanraking met GIS. Het was niet zozeer de techniek erachter, maar de kracht van het beeld dat hem aansprak. Na GIS-functies te hebben vervuld bij het Ministerie van Economische Zaken en vervolgens bij de implementatie van de BGT, houdt hij zich momenteel bezig met GIS in combinatie met communicatie en participatie. Dit alles vanuit de gedachte dat kaarten en beelden de verhalen vertellen.

Inschrijven Esri GIS Conferentie 2019

Schrijf nu in!