Esri GIS Conferentie

21 en 22 september 2022


Postillion Hotel & Convention Centre WTC Rotterdam

Samen bouwen - In dit thema komen verhalen langs van organisaties die met elkaar deze uitdagingen aangaan en ArcGIS inzetten als middel om bouwvraagstukken het hoofd te bieden.

Digital Twin | Virtueel bouwen | BIM | Huisvesting


Het beoordelen, ontwikkelen en bouwen van de fysieke omgeving gaat steeds vaker hand en hand met technologische ontwikkelingen. Dankzij onder andere digital twins kunnen overheden, aannemers en andere organisaties betere voorspellingen maken en de volledige levenscyclus van bouwwerken digitaal in kaart brengen. Het centraliseren van data om beter samen te werken met alle betrokken organisaties staat steeds vaker voorop. 

Naast de technologische ontwikkelingen in de bouw kent Nederland ook verschillende uitdagingen. Ruimtelijke planning, circulair bouwen, huisvestingsproblematiek, … Hoe gaan stakeholders hier mee om? En hoe worden burgers hierbij betrokken? 

Zorg dat u geen evenement meer mist

Meld u aan voor de mailings