Esri GIS Conferentie

21 en 22 september 2022


Postillion Hotel & Convention Centre WTC Rotterdam

Samen leren - Het succesvol inzetten van GIS wordt sterk beïnvloed door de medewerkers van uw organisatie. Hoe uw organisatie het best samen nieuwe ontwikkelingen tot zich neemt hoort u in deze track. 

Kennismanagement | Opleidingen | Start-ups


De adoptie van innovatie en nieuwe technologiën kent vaak twee uitersten. Waar de één staat te springen om verandering door te voeren, wil de ander liever vasthouden aan het bekende. 

Als organisatie is het belangrijk om alle medewerkers klaar te stomen voor de aankomende innovatie. Ook medewerkers die maar zelden met GIS aan de slag gaan. 

In deze track hoort u verhalen over kennismanagement, ontwikkeling van GIS-professionals en bedrijfsbrede adoptie van innovatie.

Zorg dat u geen evenement meer mist

Meld u aan voor de mailings