Esri GIS Conferentie

21 en 22 september 2022


Postillion Hotel & Convention Centre WTC Rotterdam

Samen verduurzamen - Onder dit thema vindt u inspirerende verhalen van organisaties die samen met elkaar én met ArcGIS de verduurzamingsvraagstukken van Nederland het hoofd bieden. 

Klimaat | Omgevingswet | Energietransitie


Vraagstukken rondom klimaatverandering en verduurzaming worden groter en complexer. Overheden, bedrijven en burgers werken steeds vaker samen om met deze vraagstukken aan de slag te gaan. Om deze samenwerking tussen verschillende organisaties te stimuleren, is het van belang een duidelijk en volledig inzicht te creëren in de bestaande situatie. 

Vaak staat locatie centraal als de gemene deler in thema’s zoals wateroverlast, droogte, hittestress, biodiversiteit en de energietransitie. Locatie, en bij uitstek GIS, biedt voor vele organisaties een eenduidige basis om gesprekken te starten en uitdagingen aan te pakken. 

Zorg dat u geen evenement meer mist

Meld u aan voor de mailings