Samenwerken binnen en buiten de organisatie (in de keten)


Een organisatie die actief binnen en buiten de organisatie samenwerkt doet twee zaken zeer goed: ten eerste begrijpt deze organisatie dat data een ontzettend waardevolle asset is. Ten tweede zorgt ze ervoor dat alle medewerkers op elk niveau van de organisatie toegang hebben tot de juiste kennis en tools om data te transformeren in concrete beslissingen. Locatie biedt context en is een krachtige manier om organisaties, consumenten of burgers beter te begrijpen en te betrekken in dit proces. ArcGIS biedt de kans om deze context organisatie-breed in te zetten en zo betere beslissingen te nemen, actiever samen te werken en een community op te bouwen.

Hieronder vindt u:

  • interessante sessies binnen dit thema tijdens de Esri GIS Conferentie
  • een klantverhaal
  • een formulier om tijdens de EGC een oriënterend gesprek aan te gaan over één van onze producten. 

Interessante sessies

Woe. 13:15 — 13:45
Woe. 13:15 — 13:45

Overstappen naar ArcGIS Field Maps

In deze sessie nemen we u mee in de wereld van ArcGIS Field Maps. Maakt u nog gebruik van Collector, Explorer of Tracker? We tonen in deze sessie hoe u eenvoudig kunt overstappen naar Field Maps en hoe u uw veldwerkoperaties kunt optimaliseren met de nieuwe functionaliteit die Field Maps u biedt.

Woe. 13:15 — 13:45
Woe. 13:15 — 13:45

Samenwerken met KLIC-data in ArcGIS

MH Poly en Net4s laten in deze presentatie de rol van samenwerken met KLIC-data in ArcGIS zien.Van werkvoorbereiding (onder meer het opstellen van de boorplannen), de uitvoeringsfase/ veldwerk (zoals bodemonderzoek) en rapportage via een GIS-informatieproduct. Zij laten dit zien aan de hand van gebruikte oplossingen: ArcGIS Pro/ArcGIS Online en ArcGIS Field Maps, in combinatie met Net4s KLIC-Import en KLIC-Field.

Woe. 14:00 — 14:30
Woe. 14:00 — 14:30

Innovatiesprint 3D/BIM

Hans en Jeroen gaan in deze presentatie in op de innovatiesprint 3D/BIM. Een samenwerkingsportaal waar tussen meetbedrijven, het waterschap, aannemers en ingenieursbureau informatie uitgewisseld moet gaan worden. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door middel van een ArcGIS Online-portaal. In dit portaal wordt het delen van data door middel van een moderne, slimme digital twin gefaciliteerd, maar ook toegankelijk gemaakt. Een portaal waarin puntenwolken (statisch, drone), beeld (drone), BIM (Revit) en grondwatersensoren samenkomen.

Woe. 15:00 — 15:30
Woe. 15:00 — 15:30

Collaboration-mogelijkheden in ArcGIS

Veel organisaties gebruiken GIS om samen te werken met ketenpartners. Via een ArcGIS-portaal worden gegevens uitgewisseld. Daarbij ontstaat de wens om deze uitwisseling te automatiseren. Krijgen ketenpartners dan een kopie, of mogen ze muteren in de bron? Collaboration is een middel in ArcGIS om samenwerking tussen portalen te realiseren. Tijdens deze presentatie gaan we in op mogelijkheden van collaboration, en worden scenario’s geschetst die u helpen samenwerking te realiseren middels portalen.

Woe. 15:00 — 15:30
Woe. 15:00 — 15:30

Widgets samenstellen zonder programmeren

Workflows helpen om complexe of handmatige processen te automatiseren. In deze presentatie van René Colijn en Erik Kuipers ontdekt u hoe u met de Workflow-technologie widgets en formulieren creëert om geheel op maat functionaliteit te creëren zonder hiervoor te programmeren. Hierbij is er zowel aandacht voor een krachtige en toegankelijke interface voor de eindgebruiker, als de relatie met andere applicaties binnen ArcGIS en in aansluiting met andere systemen.

Do. 15:00 — 15:30
Do. 15:00 — 15:30

Self Service Mapping

Steeds meer organisaties ontdekken de kracht van Self Service Mapping. Gebruikers kunnen hiermee zelf succesvol worden door het gebruik van ruimtelijke gegevens en kaarten. Door Self Service Mapping mogelijk te maken halen organisaties meer waarde uit hun Web GIS. In deze sessie bespreken we hoe Self Service Mapping geïmplementeerd kan worden, waar u aan moeten denken en welke succesfactoren er zijn om de impact van Self Sevice Mapping te vergroten.

Datagedreven samenwerken voor 1300 kilometer dijkversterking


Om overstromingen te voorkomen wordt de komende dertig jaar in Nederland 1300 kilometer aan dijken versterkt, inclusief 500 sluizen en gemalen. Dat kan alleen als waterschappen, Rijkwaterstaat, aannemers, ingenieursbureaus, overheden en bedrijven intensief samenwerken. En als iedereen over dezelfde data en informatie beschikt. Goed informatiemanagement is daarbij cruciaal. Een template voor een ArcGIS Hub om dit mogelijk te maken ligt inmiddels klaar. 

Ga met ons in gesprek


Wilt u tijdens de Esri GIS Conferentie met één van onze experts in gesprek om de mogelijkheden binnen uw organisatie te bespreken?

Plan dan via onderstaand formulier een tijdslot in op woensdag 22 of donderdag 23 september. LET OP: selecteer altijd eerst een thema/services. Hierna worden de boekbare tijden pas beschikbaar.