Virtueel bouwen

Binnen AEC wordt steeds vaker ingezet op virtueel bouwen en het neerzetten van digital twins die fysieke bouwwerken representeren. Alle informatie rond ontwerp, planning, bouw en beheer kan gecentraliseerd worden om de volledige levenscyclus van een bouwwerk digitaal in kaart te brengen. ArcGIS is het ideale platform om deze digital twins te ontwerpen, te beheren en te delen met stakeholders.