Virtueel bouwen


Binnen AEC wordt steeds vaker ingezet op virtueel bouwen en het neerzetten van digital twins die fysieke bouwwerken representeren. Alle informatie rond ontwerp, planning, bouw en beheer kan gecentraliseerd worden om de volledige levenscyclus van een bouwwerk digitaal in kaart te brengen. ArcGIS is het ideale platform om deze digital twins te ontwerpen, te beheren en te delen met stakeholders. 

Hieronder vindt u:

  • interessante sessies binnen dit thema tijdens de Esri GIS Conferentie
  • een klantverhaal
  • een formulier om tijdens de EGC een oriënterend gesprek aan te gaan over één van onze producten. 

Interessante sessies

Woe. 13:15 — 13:45
Woe. 13:15 — 13:45

Ontwerpen in context met ArcGIS

Door locatie informatie en ontwerp te integreren kunnen betere beslissingen genomen worden voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting van de omgeving. Ontwerp en uitvoering van projecten kunnen in context van de locatie en de natuurlijke en gebouwde omgeving worden uitgevoerd. Data verlies en inefficiënties kunnen geminimaliseerd worden door gebruik te maken van GIS-BIM workflows. Geïnteresseerd in wat dit voor u als opdrachtnemer of opdrachtgever kan betekenen. Kom dan naar de sessie Ontwerpen in context met ArcGIS.

Woe. 14:00 — 14:30
Woe. 14:00 — 14:30

Bouwen aan Digital Twins met ArcGIS

Het Digital Twin-concept heeft voor elke organisatie een andere betekenis. In deze sessie laten we zien hoe ArcGIS klaar is voor elke schaal en complexiteit van Digital Twin. Aan de hand van klantvoorbeelden laten zij zien hoe datastromen (o.a. 3D en realtime) worden gecombineerd, geïntegreerd, en geanalyseerd. Deze voorbeelden gaan van de Scene Viewer tot de Hololens.

Do. 13:15 — 13:45
Do. 13:15 — 13:45

Geografisch verbinden, beter bouwen!

Met Geo-Connect zorgt Mobilis voor verbinding binnen de organisatie. Vanuit het portaal ontstaat verbinding tussen informatie en medewerkers. Dit doen zij door gebruik te maken van systeemintegratie. Informatie van grondonderzoek of monitoring wordt via bronsystemen beschikbaar gesteld. Handmatige dataverwerking is verleden tijd! Dit vraagt om project overstijgend denken in processen en architectuur.

Do. 14:00 — 14:30
Do. 14:00 — 14:30

Gestandaardiseerde oplossingen

Deze presentatie van BAM Infraconsult gaat over 'van maatwerk-apps tot gestandaardiseerde oplossingen'. Het voorbeeld hoe GIS binnen een organisatie evolueert en professionaliseert. Van maatwerk-apps tot de inzet van standaard oplossingen waarbij GIS-data wordt gedeeld.

Do. 14:00 — 14:30
Do. 14:00 — 14:30

Realtime data verwerken met ArcGIS

Tijdens deze presentatie laten we zien hoe er op verschillende manieren kan worden omgegaan met realtime data in ArcGIS. We zullen ArcGIS GeoEvent Server en ArcGIS Velocity laten zien. Maar ook hoe met behulp van Python-scripting realtime databronnen kunnen worden benaderd en verwerkt tot bruikbare informatie in ArcGIS.

Do. 15:00 — 15:30
Do. 15:00 — 15:30

Data-opbouw tijdens de bouw

SADC (Schiphol Area Development Company) realiseert werklocaties rondom Amsterdam en Schiphol. Bij deze grote infrastructurele uitdaging is data en informatie van groot belang. Zowel in het voortraject voor aankoop, tijdens de realisatiefase en voor uitvoering van goed beheer. ArcGIS-portalen worden ingezet voor samenwerking. Van gebruik van CAD en NLCS naar objectgericht en basisregistratie en stappen richting Digital Twin. Tijdens deze presentatie laten SADC en MUG Ingenieursbureau de data-opbouw tijdens de bouw en de realisatie van informatie zien.

VolkerWessels en de integratie van BIM en GIS


Bouwbedrijf VolkerWessels zette de afgelopen jaren grote stappen bij het inzetten van BIM en GIS in infrastructurele bouwprojecten. Jeroen Tishauser, informatiemanager bij het Infra Competence Centre, vertelt over hun bevindingen.

Lees het hele klantverhaal

Ga met ons in gesprek


Wilt u tijdens de Esri GIS Conferentie met één van onze experts in gesprek om de mogelijkheden binnen uw organisatie te bespreken?

Plan dan via onderstaand formulier een tijdslot in op woensdag 22 of donderdag 23 september. LET OP: selecteer altijd eerst een thema/services. Hierna worden de boekbare tijden pas beschikbaar.